لغت ١١ و ١٢ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Miserly – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Miserly – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۱ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Miserly / ˈmʌɪzəli / Adjective

Stingy; like a miser, cheap or stingy

 1. Being miserly with our natural resources will help us to live longer on this earth.
 2. A miserly person rarely* has any friends.
 3. Silas Marner abandoned* his miserly habits when Eppie came into his life.

 

(صفت) خسیس، خسیس وار، چشم تنگ

الف) خسیس بودن نسبت به منابع طبیعی مان به ما کمک خواهد کرد تا مدت طولانی تری روی کره ی زمین زندگی کنیم.

ب) یک شخص خسیس بندرت دارای دوست می باشد.

ج) «سیلاس مارنر» زمانی که «اپی » وارد زندگی اش شد، از عادات خسیسانه اش دست برداشت.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Resource: وسیله ، کاردانى ، منبع ، ممر ، مایه ، ابتکار
 • Rarely: بندرت ، بطور فوق العاده ، با استادى ویژه
 • Abandon: ترک کردن ، ترک گفتن ، واگذارکردن ، تسلیم شدن ، رهاکردن ، تبعیدکردن ، واگذارى ، رهاسازى ، بى خیالى
 • Habit: عادت ، خو ، مشرب ، ظاهر ، لباس روحانیت ، روش طرز رشد ، رابطه

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: ما زری رو واسه علی گرفتیم خدا به خیر کنه این دو تا آدم خسیس بچشون دیگه چی از آب در میاد.

کدینگ۲: میرزاعلی کلی پول داره ولی از بس خسیسه هنوز توی شهر خر سوار می شه.

 

Monarch – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Monarch – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۲ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Monarch / ˈmɒnək / Noun

King or queen; ruler, hereditary sovereign, sole ruler, king, queen; orange and black migratory butterfly (Zoology)

 1. There are few modern nations that are governed by monarchs.
 2. The monarchs of ancient Rome considered themselves descendants* of the gods.
 3. Men sometimes believe that they are monarchs in their own homes.

 

(صفت) سلطان ، ملکه ، شهریار، شاه یا ملکه، پادشاه، حاکم، فرمانروا

الف) کشورهای مدرن کمی وجود دارند که توسط پادشاه اداره می شوند.

ب) پادشاهان روم باستان خود را نوادگان خدایان قلمداد می کردند.

ج) گاهی اوقات مردان معتقدند که حاکمان خانه ی خود هستند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Govern: نافذ بودن ، حکومت کردن ، حکمرانى کردن ، تابع خود کردن ، حاکم بودن ، فرماندارى کردن ، معیف کردن ، کنترل کردن ، مقرر داشتن
 • Ancient: باستانى ، دیرینه ، قدیمى ، کهن ، کهنه ، پیر
 • Consider: رسیدگى کردن (به) ، ملاحظه کردن ، تفکر کردن
 • Descendant: نواده ، نوه ، نسل ، زاده (در جمع) اولاد ، زادگان

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: مُنارکِ قصر پادشاه رو دشمن با موشک زد.

کدینگ۲: خیلی مُنا رُکّهِ ، به پادشاه می گه تو مثل یه جوجه اردک زشتی.

کدینگ۳: قبلاً توی مُنار جنبون اصفهان یه پادشاه زندگی می کرد.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*