لغت ١١ و ١٢ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Miserly – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Miserly – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۱ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Miserly / ˈmʌɪzəli / Adjective

Stingy; like a miser, cheap or stingy

 1. Being miserly with our natural resources will help us to live longer on this earth.
 2. A miserly person rarely* has any friends.
 3. Silas Marner abandoned* his miserly habits when Eppie came into his life.

 

(صفت) خسیس، خسیس وار، چشم تنگ

الف) خسیس بودن نسبت به منابع طبیعی مان به ما کمک خواهد کرد تا مدت طولانی تری روی کره ی زمین زندگی کنیم.

ب) یک شخص خسیس بندرت دارای دوست می باشد.

ج) «سیلاس مارنر» زمانی که «اپی » وارد زندگی اش شد، از عادات خسیسانه اش دست برداشت.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Resource: وسیله ، کاردانى ، منبع ، ممر ، مایه ، ابتکار
 • Rarely: بندرت ، بطور فوق العاده ، با استادى ویژه
 • Abandon: ترک کردن ، ترک گفتن ، واگذارکردن ، تسلیم شدن ، رهاکردن ، تبعیدکردن ، واگذارى ، رهاسازى ، بى خیالى
 • Habit: عادت ، خو ، مشرب ، ظاهر ، لباس روحانیت ، روش طرز رشد ، رابطه

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: ما زری رو واسه علی گرفتیم خدا به خیر کنه این دو تا آدم خسیس بچشون دیگه چی از آب در میاد.

کدینگ۲: میرزاعلی کلی پول داره ولی از بس خسیسه هنوز توی شهر خر سوار می شه.

 

Monarch – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Monarch – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۲ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Monarch / ˈmɒnək / Noun

King or queen; ruler, hereditary sovereign, sole ruler, king, queen; orange and black migratory butterfly (Zoology)

 1. There are few modern nations that are governed by monarchs.
 2. The monarchs of ancient Rome considered themselves descendants* of the gods.
 3. Men sometimes believe that they are monarchs in their own homes.

 

(صفت) سلطان ، ملکه ، شهریار، شاه یا ملکه، پادشاه، حاکم، فرمانروا

الف) کشورهای مدرن کمی وجود دارند که توسط پادشاه اداره می شوند.

ب) پادشاهان روم باستان خود را نوادگان خدایان قلمداد می کردند.

ج) گاهی اوقات مردان معتقدند که حاکمان خانه ی خود هستند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Govern: نافذ بودن ، حکومت کردن ، حکمرانى کردن ، تابع خود کردن ، حاکم بودن ، فرماندارى کردن ، معیف کردن ، کنترل کردن ، مقرر داشتن
 • Ancient: باستانى ، دیرینه ، قدیمى ، کهن ، کهنه ، پیر
 • Consider: رسیدگى کردن (به) ، ملاحظه کردن ، تفکر کردن
 • Descendant: نواده ، نوه ، نسل ، زاده (در جمع) اولاد ، زادگان

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: مُنارکِ قصر پادشاه رو دشمن با موشک زد.

کدینگ۲: خیلی مُنا رُکّهِ ، به پادشاه می گه تو مثل یه جوجه اردک زشتی.

کدینگ۳: قبلاً توی مُنار جنبون اصفهان یه پادشاه زندگی می کرد.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی