لغت ۹ و ۱۰ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Fragile
لغت ۹ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Fragile

لغت ۹ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Fragile / ˈfradʒʌɪl /

Easily broken, damaged, or destroyed; delicate, flimsy; frail, weak, feeble (Adjective)

 

 1. The expensive* glassware is very fragile.
 2. Things made out of plywood have a tendency* to be fragile.
 3. On the box was a label that read, “Fragile! Handle with care!”

 

براحتی شکسته می شود، آسیب می بیند یا از بین میرود، ظریف، شکننده، شکستنی (صفت)

 

الف) ظروف شیشه ای گران قیمت، بسیار شکننده هستند.

ب) چیزهایی که از تخته چندلا ساخته می شوند، تمایل زیادی به شکستن دارند (بسیار شکننده هستند).

ج) روی جعبه برچسبی بود که روی آن نوشته شده بود «شکستنی » با احتیاط حمل شود..

 

یادآوری:

 • ” expensive” به معنی ” گران قیمت ” است.
 • ” glassware” به معنی ” شیشه آلات – ظروف شیشه ای ” است.
 • ” plywood” به معنی ” تخته چندلا ” است.
 • ” tendency” به معنی ” گرایش – تمایل ” است.
 • ” care” به معنی “احتیاط ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: فرج آل یعنی خاندان فرجیان که از سلجوقیان به راحتی شکست خوردن.

کدینگ۲: فرج علی انقدر آدم ظریف و حساسی هست که اگه دست بهش بزنی خورد می شه.

 

لغت ۱۰ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Captive
لغت ۱۰ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Captive

لغت ۱۰ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Captive / ˈkaptɪv /

Prisoner (Noun & Adjective)

 

 1. The major was grateful* to be released after having been held captive for two years.
 2. Until the sheriff got them out, the two boys were held captive in the barn.
 3. Placido can hold an audience captive with his marvelous singing voice.

زندانی، اسیر، گرفتار ، دستگیر ، شیفته ، دربند (اسم – صفت)

 

الف) سرگرد از اینکه بعد از دو سال اسارت آزاد می شد، خوشحال و متشکر بود.

ب) قبل از آنکه کلانتر آن دو پسر را آزاد کند، آنها در طویله زندانی بودند.

ج) «پلاسیدو دامینگو » قادر است با صدای آواز عالی اش، شنوندگان را شیفته خود کند.

 

یادآوری:

 • ” major ” به معنی ” سرگرد ارتش – مهم – اصلى – عمده ” است.
 • ” grateful ” به معنی ” سپاسگزار – ممنون ، متشکر ” است.
 • ” sheriff ” به معنی ” کدخدا – داروغه – کلانتر ” است.
 • ” tendency” به معنی ” گرایش – تمایل ” است.
 • ” barn” به معنی ” انبار غله – طویله ” است.
 • ” marvelous” به معنی ” حیرت آور – عجیب – جالب ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: یه کاپ گذاشتم رو تی وی ، آدم رو شیفته و اسیر خودش می کنه.

کدینگ۲: دزدان دریایی کاپیتان کشتی را اسیر کردند.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی