لغت ۵ و ۶ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Crafty
لغت ۵ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Crafty

لغت ۵ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Crafty / ˈkrɑːfti /

Skillful in deceiving others; sly; tricky cunning, shrewd, scheming
clever at achieving one’s aims by indirect or deceitful methods

 

 1. His crafty mind prepared a comprehensive* plan to defraud* his partners.
 2. Leo didn’t use brutal* strength against his opponents,* but he used his crafty bag of tricks to beat them.
 3. The Indians did not fall for the crafty ambush.*

ماهر در فریب دادن دیگران، رند، حقه باز، حیله گر ، بامهارت

 

الف) ذهن زیرک او، برنامه ی جامعی را برای کلاهبرداری از شریک هایش آماده کرد.

ب) «لئو» از قدرت وحشیانه اش بر علیه دشمنانش استفاده نکرد بلکه برای شکست آنها از کیسه ی حقه های ماهرانه اش استفاده کرد.

ج) سرخپوستان در کمین زیرکانه گیر نیفتادند.

 

یادآوری:

 

 • ” comprehensive ” به معنی ” جامع – فرا گیرنده – وسیع ” است.
 • ” defraud” به معنی ” کلاهبرداری ” است.
 • ” opponent” به معنی ” دشمن – رقیب – مخالف ” است.
 • ” beat” به معنی ” شکست دادن – ضربه زدن – کوبیدن ” است.
 • ” ambush” به معنی ” کمین – مخفی گاه ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: که رفتی و اومدی و کسی هم خبر دار نشد آدم مکار.

کدینگ۲: کی رفتی مریخ حقه باز که من نفهمیدم.

کدینگ۳: رفتی که رفتی ، همون بهتر که آدم رندی مثل تو پیشم نباشه.

 

لغت ۶ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Defiant
لغت ۶ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Defiant

لغت ۶ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Defiant / dɪˈfʌɪənt /

Openly resisting; challenging*, showing defiance, resisting, opposing, disobedient

 

 1. “I refuse to be manipulated,”* the defiant young woman told her father.
 2. Professor Carlyle was defiant of any attempt to disprove his theory.*
 3. Defiant of everyone, the addict* refused to be helped.

آشکارا مقاومت می کند، مبارزه طلب، جسور، مبارز، معاند، مخالف

 

الف) زن جوان جسور به پدرش گفت: من نمی گذارم که مورد سوء استفاده قرار بگیرم.

ب) پروفسور «کارلیل » در برابر هر تلاشی برای تکذیب فرضیه اش مقاومت می کرد.

ج) شخص معتاد سرسختانه از اینکه به او کمک شود، ممانعت کرد.

 

یادآوری:

 

 • ” manipulate” به معنی ” سوء استفاده – دستکارى کردن ” است.
 • ” attempt” به معنی ” تلاش ” است.
 • ” disprove ” تکذیب ” است.
 • ” addict” به معنی ” معتاد ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ ۱: فوتبالیست های مبازه طلب همیشه توی پست دفاع اند.

کدینگ ۲: دفاع ant (مورچه)، دفاع مورچه ها از خود در برابر چالش ها بی نظیر است.

کدینگ ۳: دفاعیات وکیل جسور در دادگاه خیلی مخالف داشت.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*