How to speak English without taking classes 10

در ادامه روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون نیاز به کلاس رفتن، در این پست بقیه مواردی که می تواند به یادگیری و تمرین بیشتر مکالمه زبان انگلیسی منجر شود خدمت شما ارئه می گردد:

۲۴- Learn about places of articulation.

The articulators are the parts of the mouth we use to turn sound into speech. They can be fixed parts (the teeth, behind the teeth and the roof of the mouth) and mobile parts (the tongue, the lips, the soft palate, and the jaw).

۲۴- اندامهای گفتاری را بشناسید.

اندام های گفتاری بخش هایی از دهان برای تولید گفتار می باشند که ما در آنجا صدا را تولید کرده و به گفتار تبدیل می کنیم. این اندام ها شامل بخش های ثابت دهان (مانند دندان ها، پشت دندان ها، و سقف دهان) و نیز بخش های متحرک دهان (مانند زبان، لب ها، سقف نرم دهان و فک) می باشد.

Articulators
Articulation

۲۵- After looking at places of articulation, try to practice how to make sounds and the movements that native speakers use when they speak. Learn how to open the jaws, how to move the lips and how to get your tongue moving as English native speakers and try to practice them.

۲۵- پس از دیدن و شناخت اندام های گفتاری، سعی کنید نحوه تولید صداها و حرکاتی که انگلیسی زبان ها در زمان تکلم در این اندام ها انجام می دهند را تمرین کنید. نحوه باز کردن فک، حرکات لب ها و زبان خود را در داخل دهان مانند انگلیسی زبان ها یاد بگیرید و آن را تمرین کنید.

Articulation
Articulation

۲۶- Learn why English is a stress-timed language.

The rhythm of the language is based on stressed syllables so we shorten the unstressed syllables to fit the rhythm. Syllable-timed languages (such as Spanish) take the same time to pronounce each syllable.

۲۶- بدانید که چرا انگلیسی یک زبان استرس دار مقطعی است.

ریتم و آهنگ زبان براساس سیلاب ها و بخش های استرس دار تعیین می شود بنابراین ما سیلاب های بدون استرس را برای تناسب ریتم و آهنگ کلام کوتاه می کنیم. زبان های دارای استرس مقطعی (مانند زبان اسپانیولی) زمان یکسانی را برای ادا و تلفظ هر سیلاب لازم دارند.

۲۷- Learn how to interrupt and interject politely and in a right way.

۲۷- یاد بگیرید که چگونه مودبانه و به روش درست کلام طرف مقابل را قطع کرده و وارد کلام او شوید.

Interrupt and interject politely
Interrupt and interject politely

۲۸- Learn about ellipsis, assimilation and linking sounds and try to practice them and use them as English native speakers.

۲۸- حذف، همانندسازى و صداهای متصل را بشناسید و سعی کنید آنها را تمرین کرده و مانند انگلیسی زبان ها از آنها استفاده کنید.

……………………………………………………

Click  here  to read the other ways of speaking English without taking classes.

برای خواندن سایر روش های تمرین مکالمه زبان انگلیسی بدون کلاس اینجا را کلیک کنید.

……………………………………………………

Click  here  to read about the tips of learning English.

برای دیدن پست های مربوط به نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*