ضرب المثل “دوست آن باشد که گیرد دست دوست” در زبان انگلیسی

Proverb_11Proverb #11

ضرب المثل یازدهم

A friend who shares is a friend who cares

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست  در پریشان حالی و درماندگی

برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند.

و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*