ساخت کلمات جدید در زبان انگلیسی (۲)

 

ساختن و ایجاد کلمات جدید در زبان انگلیسی

Suffixes in Language Learning

The most helpful thing about suffixes is how they can let you know what part of speech you are looking at. There are many lists of these, with examples, but to pick the most common, there are-

Nouns-

-ment, as in establishment
-ness, as in carefulness
-ship, as in friendship

Each of these makes a noun, but with a slightly different emphasis on what it means- all linked with a state, but –ment is linked to action (movement), -ness is just a state (shyness), and –ship is about having a particular skill or role in life- like a citizen (citizenship) or a partner (partnership)

Verbs-

-ise/ize (British or US spelling) as in memorise
-ate, (activate)
-en, (lighten)

This last is not so commonly taught, but is a basic English suffix, useful to notice in words with many prefixes and suffixes- for example, enlightenment.

Adjectives-

-ful and –less (hopeful, hopeless) having, or not having the quality mentioned
-ate again, as in considerate (thinking about others)
-th, (strength, length) a physical feature of what you are describing, another old style

suffix which is not always taught, and doesn’t exist in other European languages.

This blog is not designed to list all the suffixes in English, but pick out a few common and less common ones, and encourage you to think about how they can help you learn.

پسوندها در یادگیری زبان
مفید ترین چیزی که در مورد پسوند است که چگونه آنها می توانید اجازه می دانم چه بخشی از سخنرانی شما به دنبال در. وجود دارد بسیاری از لیست از این، با نمونه، اما به انتخاب رایج ترین، وجود دارد عبارتند از:
Nouns-
-ment، همانطور که در ایجاد
-ness، همانطور که در دقت
گوسفند، به عنوان در دوستی
هر کدام از این باعث می شود که یک اسم، اما با تأکید کمی متفاوت در آنچه در آن معنی است- همه با یک دولت مرتبط است، اما -ment به عمل (جنبش) مرتبط است، -ness فقط یک ایالت (کمرویی) است، و گوسفند است داشتن یک مهارت خاص و یا نقش در زندگی مانند یک شهروند (شهروندی) و یا یک شریک (همکاری)
Verbs-
-ise / ایذه (انگلیسی یا املایی آمریکا) به عنوان در حفظ
-ate، (فعال شدن)
-en، (روشن)
این آخرین است، بنابراین معمولا در تدریس نیست، اما یک پسوند انگلیسی پایه، مفید به اطلاع در کلمات با بسیاری از پیشوندها و suffixes- برای مثال، روشنگری است.
صفت-
-ful و بدون پوست (امیدوار، نا امید کننده) داشتن، و یا داشتن کیفیت ذکر نشده
-ate دوباره، به عنوان در ملاحظه (فکر کردن در مورد دیگران)
هفتم، (قدرت، طول) یکی از ویژگی های فیزیکی آن چیزی است که شما توصیف، به سبک قدیمی دیگر
پسوند است که همیشه تدریس نمی کند و در دیگر زبان های اروپایی وجود ندارد.
این وبلاگ طراحی نشده است به لیست تمام پسوندها در زبان انگلیسی، اما انتخاب کردن آنهایی که چند مشترک و کمتر معمول، و شما را تشویق به که چگونه می توانند به شما کمک کند فکر می کنم.

……………………………………………………

برای مطالعه بخش اول این مطلب اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر نکات آموزشی زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*