اصطلاح “‌سوختن و ساختن” در زبان انگلیسی

  سوختن و ساختن – Grin and bear it – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
سوختن و ساختن – Grin and bear it – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #196

اصطلاح ۱۹۶:

Grin and bear it 

سوختن و ساختن

آش کشک خاله

اصطلاح “سوختن و ساختن” در زبان فارسی به این معنی است:

  • تحمل کردن چیزی یا کسی که دوست داشتنی و یا خواستنی نیست
  • تحمل کردن شرایط سخت و یا ناخوشایند

به عبارت دیگر کسی که با شرایط سختی می سوزد و می سازد یعنی از شرایط سخت و ناگواری گله دارد و جز تحمل کردن این شرایط چاره دیگری ندارد. مثلا کسی که شرایط سخت اقتصادی را تحمل می کند، و یا کسی که با رئیس خود مشکل کاری دارد و مجبور به تحمل او در محل کارش است. این اصطلاح در زبان فارسی بیشتر به دلیل تلفظ نزدیک دو کلمه “سوختن” و “ساختن” که به نوعی آهنگ تلفظی متناسبی با هم دارند و در موقعیت متناسب خود بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

اصطلاح “سوختن و ساختن” درواقع معادل اصطلاح ” Grin and bear something” و یا “Grin and bear it” در زبان انگلیسی می باشد که معنی واژه های مورد استفاده در این عبارت اصطلاحی عبارت است از:

Grin: نیش وا کردن ، پوزخند زدن ، تله ، دام افکنى ، خنده نیشى ، پوزخند ، دندان نمایى

Bear:  تحمل کردن، برعهده گرفتن ، تقبل کردن ، حاوى بودن ، زاییدن، حمل کردن، خرس

همانطور که مشاهده می کنید در زبان انگلیسی این عبارت به این مفهوم است:

پوزخند زدن و نیش واکردن شخص و نشان دادن رضایت در حالت چهره علیرغم میل باطنی و ظاهرا برای مطلوب و مقبول نشان دادن چیزی یا کسی.

استفاده از این عبارت اصطلاحی به حالت کنونی آن به قرن ۱۹ میلادی بر می گردد که سام والتر فوس ( “Sam Walter Foss”  ۱۸۵۳ تا ۱۹۱۱) به صورت عبارت “grin and abide” در شعری به نام ” The Firm of Grin and Barrett” آن را به کار برد.

معادل اصطلاح ” Grin and bear it “در زبان انگلیسی در برخی از منابع به صورت اصطلاح “آش کشک خاله” و یا همان ” آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته ” ذکر شده که تا حدودی صحیح به نظر می رسد، ولی با توجه به وجود واژه ” Bear” در این اصطلاح که به معنی “تحمل کردن” می باشد، عبارت ” سوختن و ساختن ” که در آن نیز مفهوم “تحمل کردن” نمایان تر است، معادل نزدیکتر و صحیح تری است.

حال برای درک بهتر معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد این اصطلاح به همراه چندین مثال مرتبط توجه فرمائید:

Grin and bear it:

Oxford:

Suffer pain or misfortune in a stoical manner.

رنج بردن از درد و یا بدبختی به شیوه ای غم انگیز.

Synonyms: put up with it, stick it out, keep at it, keep going, stay with it, see it through, see it through to the end; persevere, persist, carry on, struggle on

Antonyms: give up

ترک کردن، بیخیال شدن

Cambridge:

To accept something bad without complaining

پذیرفتن چیزی بد بدون شکایت داشتن.

Mac Millan:

To accept a difficult situation without complaining or without showing how you feel

قبول شرایط دشوار بدون داشتن شکایت و یا بدون نشان دادن احساسات درونی

To be patient, and to not complain too much

صبور بودن و بیش از حد شکایت نکردن

The free dictionary:

To endure an unpleasant situation

تحمل کردن یک وضعیت ناخوشایند

To endure something unpleasant in good humor.

تحمل کردن چیزی ناخوشایند به صورتی مناسب.

If you grin and bear it, you accept or tolerate something bad, such as a problem or a pain, because you believe you cannot change it.

اگر شما بسوزید و بسازید ، شما چیز بدی مانند یک مشکل یا درد را می پذیرید و یا تحمل می کنید، زیرا بر این باور هستید که نمی توانید آن را تغییر دهید.

Dictionary.com:

To exercise forbearance and fortitude; tough it out

تمرین شکیبایی و تحمل کردن؛ سختی را تحمل کردن

چند مثال برای درک بهتر این اصطلاح:

Our chemistry class is a disaster, but you’ll just have to grin and bear it.

کلاس شیمی ما یک فاجعه است، اما شما فقط باید بسوزی و بسازی.

I hate working on weekends but there is nothing to do with that, so I have to grin and bear it.

من از کار کردن در تعطیلات آخر هفته متنفرم، اما هیچ کاری با آن نمی توان کرد، بنابراین من باید بسوزم و بسازم.

The flight’s delay is not favorable, but we’ll just have to grin and bear it.

تاخیر پرواز امر مطلوبی نیست، اما ما فقط باید بسوزیم و بسازیم.

The economy situation is not so good this year, we’ll just have to grin and bear it.

وضع اقتصادی در سال جاری خیلی خوب نیست، ما فقط باید بسوزیم و بسازیم.

She can’t stand her new manager, but she must grin and bear him.

او نمیتواند مدیر جدیدش را تحمل کند، اما او باید بسوزد و بسازد.

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی