اصطلاح “جلوی زبان را گرفتن” در زبان انگلیسی

جلوی زبونت رو بگیر – Bite your tongue – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
جلوی زبونت رو بگیر – Bite your tongue – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom # ۱۵۲

اصطلاح ۱۵۲:

جلوی زبونت رو بگیر!

Bite your tongue! 

آیا شده که احساس کنید در یک موقعیت خاص کسی خیلی حرف بزند؟ یا کسی در هنگام شنیدن یک لطیفه مزه پرانی کند؟ یا اینکه کسی لحظه های خوب را به موقعیت های دوست نداشتنی تبدیل کرده باشد؟

خوب در چنین موقعیت ها و حالت هایی بهترین کار گوش کردن و حرف نزدن است. شاید بسیاری از مردم قبول نداشته باشند اما سکوت در موقعیتهای مختلف، واقعا یک برگ برنده به حساب می آید. سکوت باعث می شود که شخص عاقلتر دیده شود و از درگیری با دیگران نیز جلوگیری می کند. به طور کلی باید گفت،، سکوت باعث زندگی راحت تر و شادتری می شود.

در زبان فارسی برای بیان این مفهوم که شخص سکوت کند و از حرف زدن دوری کند از اصطلاح ” جلوی زبان را گرفتن ” استفاده می شود که دقیقا به معنا و مفهوم ساکت بودن و حرف نزدن می باشد. البته غیر از این عبارت اصطلاحی از عبارتزبان را گاز گرفتننیز با همان معنا، مفهوم، و کاربرد استفاده می شود و این عبارت اصطلاحی در بین برخی از مردم رایج تر هم می باشد. مثلا زمانی کسی خطاب به کس دیگری می گوید: “جلوی زبانت را بگیردقیقا به همان معنی سکوت کردن و حرف نزدن می باشد.

جلوی زبانت را بگیر!

زبونتو گاز بگیر!

معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز دقیقا به همان صورت اصطلاح فوق می باشد و از عبارتBite your tongueاستفاده می شود. در این عبارت فعل Bite به معنی گاز گرفتن است و لغت tongue نیز به معنی زبان می باشد و همچنانکه مشاهده می شود این اصطلاح معادل دقیق اصطلاحزبونتو گاز بگیر” است. حال به معنی این اصطلاح در فرهنگ لغت (دیکشنری) می پردازیم:

Bite one’s tongue:

make a desperate effort to avoid saying something.

بسیار سخت تلاش کردن برای جلوگیری از گفتن (برملاشدن) چیزی 

 یا به این توضیحات که در فرهنگ لغت (دیکشنری) دیگری آمده است دقت کنید

Bite your tongue:

To stop yourself from saying something that you would really like to say

جلوی خود را گرفتن برای نگفتن آن چیزی که ممکن است گفتنش را خیلی دوست داشته باشی

مثال:

I wanted to tell the truth, but I had to bite my tongue.

من میخواستم حقیقت را بگویم ولی مجبور بودم که جلوی زبان خودم رو بگیرم.

I had to bite my tongue and accept his explanation.

من باید جلوی زبان خود را بگیرم و معذرت خواهی او را قبول کنم.

البته در زبان انگلیسی عبارت دیگری هم برای بیان اصطلاح “جلوی زبانت را بگیر” و یا “زبونتو گاز بگیر” وجود دارد که به نسبت مورد اشاره شده فوق (Bite your tongue) چندان رایج و کاربردی نیست که در پایین به آن اشاره شده است.

keep your mouth shut !!!

 جلوی زبونت رو بگیر!!

دهنت رو بسته نگه دار !!

مثال:

You should keep your mouth shut, because it works so much.

تو باید دهنت را بسته نگه داری (جلوی زبونت رو بگیری)، چونکه تاثیر بسیار زیادی دارد.

…………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط،  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*