لغت ۵ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

Absorb - 504 Absolutely Essential Words
Absorb – 504 Absolutely Essential Words

لغت ۵ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

………………………………….

Absorb / əb’sɔːb /

Take in or suck up (liquids); interest greatly

  1. The sponge absorbed the beer which had leaked from the keg.*
  2. Our bodies must absorb those things which will nourish* them.
  3. I became absorbed in what the teacher was saying and did not hear the bell ring..

                          

جذب کردن یا مکیدن (مایعات)، بسیار علاقه مند کردن

 

الف) اسفناج، آبجویی را که از بشکه چکیده بود به خود جذب کرد.

ب) بدن ما باید چیزهایی را جذب کند که مغذی هستند.

ج) مجذوب گفته های استاد شدم و صدای زنگ را نشنیدم.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: من به جای آب ، بدنم آب سرب جذب می کنه.

کدینگ۲: آب، سُر می خوره می ره توی معده و جذب می شه.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی