لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

اوج گرفتن – Soar – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
اوج گرفتن – Soar – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۹ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

Soar: / sɔː / Verb

Fly upward or at a great height; aspire, fly at a great height, glide; fly upward, ascend; increase, rise, wing, climb; take off, take flight, plane, float, drift, wheel, hover, escalate, shoot up, spiral; informal go through the roof, skyrocket

 1. We watched the soaring eagle skim* over the mountain peak.
 2. An ordinary man cannot comprehend* such soaring ambition.
 3. The senator’s hopes for victory soared after his television appearance.

 

(فعل) به بالا یا در ارتفاع زیاد پرواز کردن، اوج گرفتن، بلند پروازى کردن ، بلند پرواز کردن ، بالا رفتن ، بالغ شدن بر ، صعود کردن ، بالاروى

 

الف) ما عقاب اوج گرفته ای را دیدیم که برفراز قله ی کوه پرواز می کرد.

ب) انسان عادی نمی تواند چنین بلند پروازی فزاینده ای را درک کند.

ج) امیدهای سناتور برای پیروزی، بعد از حضورش در تلویزیون افزایش یافت.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Eagle : عقاب ، شاهین
 • Mountain : کوه ، (بصورت جمع) کوهستان ، کوهستانى
 • Peak : نقطه ماکزیمم ، راس ، منتها درجه ، حداکثر ، فرق سر ، به قله رسیدن ، به نقطه اوج رسیدن ، قله
 • Comprehend : دریافتن ، درک کردن ، فهمیدن ، فرا گرفتن
 • Ambition : بلند همتى ، جاه طلبى ، آرزو ، جاه طلب بودن
 • Appearance: ظهور ، پیدایش ، ظاهر ، نمایش ، نمود ، سیما ، منظر

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: آدما وقتی به اوج می رسند باید صور بدن.

کدینگ۲: بعضی از انواع دایناسورها می توانستند پرواز کنند و در هوا اوج بگیرند.

 

بعدی – Subsequent – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
بعدی – Subsequent – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۱۰ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

Subsequent: / ˈsʌbsɪkw(ə)nt / Adjective

Later; following; coming after, succeeding, following, ensuing, happening after, future, coming, to come, next.

 1. Subsequent events* proved that Sloan was right.
 2. Further explanations will be presented in subsequent lectures.*
 3. Though the enemy forces resisted* at first, they subsequently learned that their efforts were in vain.*

 

(صفت) بعدی، متعاقب، آنچه که بعدا می آید، پیروى ، پسایند ، پسین ، لاحق ، مابعد ، دیرتر

 

الف) حوادث بعدی ثابت کرد که حق با «اسلوان » است.

ب) توضیحات بیشتر در سخنرانی های بعدی ارائه خواهد شد.

ج) اگر چه نیروهای دشمن ابتدا مقاومت کردند، اما بعداً متوجه شدند که تلاش هایشان بیهوده است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Event : حادثه ، واقعه ، رویداد ، اتفاق ، پیشامد ، سرگذشت
 • Explanation : توضیح ، تعریف ، بیان ، شرح ، تعبیر ، تفسیر
 • Lecture : کنفرانس ، درس ، سخنرانى کردن ، خطابه گفتن ، نطق کردن
 • Though : به هرحال ، باوجود آن ، به هرجهت ، اگرچه ، گرچه ، هرچند، با اینکه ، باوجوداینکه ، ولو ، ولى
 • Resist: مقاومت کردن ، پایدارى کردن ، ایستادگى کردن ، استقامت کردن ، مانع شدن ، مخالفت کردن با
 • Vain: عبث ، بی فایده ، باطل ، پوچ ، ناچیز ، جزئى ، تهى ، خودبین ، مغرورانه ، بطور بیهوده

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: صاحب سکو ، باید مسئول آنچه که بعدا رخ می دهد باشد.

کدینگ ۲: صاحب سگ “ونت” پسرشه (پسر آقای ونت) که هر روز بعد از مدرسه به سگش غذا میده.

 

……………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی