لغت ۵ و ۶ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

Abroad – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Abroad – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۵ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

Abroad / əˈbrɔːd / Adverb – Noun

Outside one’s country; going around; far and wide, in another country; outside, out of doors; widely, broadly

 1. More people are going abroad for vacations.
 2. Is there any truth to the rumor abroad that school will be open all summer?
 3. The news of the president’s illness spread abroad.

 

(قید – اسم) خارج از وطن، به خارج، فراگیر، گسترده، پهن ، گسترش یافته ، وسیع ، بیرون ، خارج از کشور ، ممالک بیگانه

الف) افراد بیشتری برای تعطیلات به خارج از کشور می روند.

ب) آیا شایعه ای که در مورد باز بودن مدرسه در تمام تابستان در همه جا پخش شده، حقیقت دارد؟

ج) خبر بیماری رئیس جمهور در خارج از کشور پخش شد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Vacation: استراحت ، بیکارى ، مهلت ، آسودگى ، مرخصى گرفتن ، به تعطیلات رفتن
 • Rumor: شایعه ، شایعه گفتن و یا پخش کردن
 • Spread: منتشر کردن ، منتشر شدن ، توسعه دادن ، پخش شدن ، پخش کردن ، گستردن ، گسترش یافتن، بسط و توسعه یافتن ، گسترش ، وسعت ، شیوع ، پهن کردن ، پهن شدن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: اِ برادرت کی از ایران خارج شد.

کدینگ۲: شایعه شده که رفتن به نمک آبرود مثل خارج شدن از وطن می مونه.

کدینگ۳: خودکشی توی آب رود در آمریکا خیلی گسترده شده است.

 

Fugitive – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Fugitive – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۶ درس ۲۵ کتاب ۵۰۴

Fugitive / ˈfjuːdʒɪtɪv / Noun – Adjective

A runaway, fleeing, escaped; transitory, fleeting, passing; wandering; brief, of short duration; hard to understand

 1. Paul was a fugitive from the slums, abandoned* by all his friends.
 2. After escaping from prison, Tom led an unhappy life as a fugitive from the law.
 3. The fugitives from the unsuccessful revolution were captured.

 

(اسم – صفت) فراری، متواری ، سرباز فرارى ، گریخته ، تبعیدى ، بى دوام ، زودگذر ، فانى ، پناهنده

الف) «پائول » پسری فراری از محله های پایین شهر بود که توسط تمام دوستانش طرد شده بود.

ب) «تام » پس از فرار از زندان، به عنوان فراری از چنگال قانون، زندگی غم انگیزی داشت.

ج) فراری های انقلاب ناموفق اسیر شدند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Slum: محله کثیف ، خیابان پر جمعیت ، محله های پر جمعیت و پست شهر، محله های پائین شهر
 • Abandon: ترک کردن ، ترک گفتن ، تسلیم شدن ، رهاکردن ، تبعید کردن ، واگذارى ، رهاسازى ، بى خیالى
 • Escape: فرار کردن ، رستن ، گریختن ، دررفتن ، فرارکردن ، رهایى جستن ، خلاصى جستن ، جان بدربردن ، گریز ، فرار ، رهایى ، خلاصى
 • Revolution: شورش ، آشوب ، دوران کامل ، انقلاب ، حرکت انقلابى ، چرخش
 • Capture: ربودن ، ضبط کردن ، کشتن ، غنیمت گرفتن ، گرفتار کردن ، تصرف کردن ، دستگیر کردن ، دستگیرى ، اسیر کردن ، تسخیر ، گرفتن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱ :کسی که فیوزها رو دزدید متواری شده.

کدینگ۲ :فیو جی تیو چینی فراری شده اومده ایران.

کدینگ۳ :کسایی که از زندان فرار می کنن می رن توی شهر فوجی تیو چین متواری می شن.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*