خانه -> Blog -> Idiom 32

Idiom 32

Idiom_32

Take a hike!

برو پی کارت!

Take a hike!

rude way of telling someone to leave or go away.

e.g.

I don’t want to hear your excuses, Grady! Just take a hike.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*