خانه -> Blog -> Idiom 24

Idiom 24

Idiom 23

Having no patience with sb or sth means “can’t stand with that body or thing”.

Having no patience

حوصله نداشتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*