Home -> 504 Essential Words -> Essential-504-3-6

Essential-504-3-6

Essential

لغت ششم از درس ۳ کتاب ۵۰۴

 

Essential / ɪ’senʃl/

Necessary; very important

ضروری، بسیار مهم

 

The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening.

  اقلام ضروری کیک عبارتنداز: آرد، شکر و روغن

 

It is essential that we follow the road map.

  لازم است که نقشه¬ی راه را دنبال کنیم.

 

Several layers of thin clothing are essential to keep warm in frigid climates.

  برای گرم ماندن در آب و هوای سرد چند لایه پوشاک نازک لازم است.

 

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: اسنشال = اصلا شال بستن تو گرمای تابستون واسه خنک نگه داشتن بدن ضروریه!.
کدینگ۲: تغذیه واسه بچه ضروریه چون تو این سن شالوده بدنش تشکیل می شه.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*