اصطلاح “‌خود بزرگ بینی” در زبان انگلیسی

خود بزرگ بینی – To look down your nose at – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
خود بزرگ بینی – To look down your nose at – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

Idiom #190

اصطلاح ۱۹۰:

look down one’s nose at

تحقیر کردن

کسی که انگار از دماغ فیل افتاده

خود بزرگ بینی

اصطلاح “خود بزرگ بینی” در زبان فارسی به این معنی است که کسی خود را برتر و بالاتر از دیگران ببینند. در واقع این اصطلاح برای بیان غرور و تکبر استفاده می شود ضرب المثل جالبی هم در این زمینه وجود دارد که به شخص مغرور و خودپسند اشاره دارد که می گوید فلانی انگار “از دماغ فیل افتاده” یعنی شخص خود را اصطلاحا می گیرد و غرور و تکبر زیادی دارد، که همان معنا و مفهوم اصطلاح فوق را دارد.

در زبان انگلیسی نیز از عبارت “look down one’s nose” برای بیان این اصطلاح استفاده می شود که در آن عبارت فعلی ” look down ” به معنی ” با نگاه از رو بردن ” می باشد. برای درک معنا و مفهوم این اصطلاح در زبان انگلیسی توضیحات چندین دیکشنری به همراه چند مثال خدمت شما ارائه می گردد:

To look down your nose at:

To regard with contempt or condescension, consider oneself superior to

با دیده تحقیر یا تمکین برخورد کردن، خود را برتر از دیگران دیدن.

The free dictionary:

To regard oneself as superior to others and thus act in a haughty or snobbish manner.

 خودت را نسبت به دیگران برتر دانستن و بنابراین به شیوه ای مغرورانه یا متبکرانه ای عمل کردن.

Mac Millan dictionary:

To think that you are better or more important than someone, or to think that something is not good enough for you

فکر کردن در مورد اینکه شما بهتر یا مهم تر از کس دیگری هستید، یا فکر کنید که چیزی برای شما مناسب نیست.

Merriam-Webster:

To view something with arrogance, disdain, or disapproval

To think of or treat (someone or something) as unimportant or not worthy of respect.

دیدن چیزی با غرور، تحقیر و یا تقبیح

فکر کردن یا برخورد کردن (به کسی یا چیزی) با بی اهمیتی یا بی احترامی.

…………………………………………………………………………………………………

با توجه به توضیحات ارائه شده بالا، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

She looked down her nose at her classmates in the university.

او نسبت به همکلاسی هایش در دانشگاه، خود بزرگ بینی داشت.

Writers who look down their noses at people can’t be so popular.

نویسندگانی که خود بزرگ بین باشند (و انگار از دماغ فیل افتاده اند) نمی توانند بسیار محبوب باشند.

The well-dressed businessman looked down his nose at the homeless man sitting on the corner.

تاجر خوش پوش نسبت به مرد بی خانمانی که در گوشه ای نشسته بود، خود بزرگ بین بود (و انگار از دماغ فیل افتاده بود)

She looked down her nose at the woman who was a babysit.

او با نگاهی تحقیر آمیز (خود بزرگ بین) به زنی که پرستار کودک بود نگاه کرد. (او برخورد تحقیر آمیزی با زنی که پرستار کودک بود داشت)

The new manager looks down her nose at all employees.

مدیر جدید به همه کارکنان با دید تحقیر آمیز نگاه می کند(انگار از دماغ فیل افتاده).

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط، اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی، اینجا را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی