اصطلاح “مثل گاو خوردن” در زبان انگلیسی

مثل گاو خوردن – Eat like a horse – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms
مثل گاو خوردن – Eat like a horse – اصطلاحات زبان انگلیسی – English Idioms

اصطلاح ۱۵۸:

مثل گاو خوردن!

Eat like a horse!

در زبان فارسی برای کسی که پرخوری می کند از اصطلاح “مثل گاو خوردن” استفاده می کنیم. مثلا می گوییم فلانی آنقدر گرسنه بود که مثل گاو غذا می خورد. این اصطلاح در زبان فارسی بیشتر به معنی پرخوری ناشی از گرسنگی کشیدن است، البته می تواند به معنی عادت به پرخوری داشتن هم به کار برود؛ از آنجا که در زبان فارسی گاو نماد پرخوری است به همین دلیل از این حیوان برای بیان این معنا و مفهوم استفاده شده است.

در زبان انگلیسی به جای گاو، از اسب به عنوان نماد پرخوری و زیاده روی در خوردن در بین حیوانات استفاده می شود و به همین دلیل نیز در زبان انگلیسی نام اسب وارد این اصطلاح شده است. به عبارت دیگر معادل اصطلاح “مانند گاو خوردن” را در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد:

 Eat like a horse!

برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح، به معنی و توضیحات بکار رفته برای آن در فرهنگ لغت (دیکشنری) و البته مثال های مربوطه توجه کنید:

Eat like a horse:

To eat large amounts of food.

البته عبارت مشابه دیگری هم داریم که باز به  موضوع پرخوری مربوط می شود، البته پرخوری بعد از گرسنگی طولانی مدت و آن عبارت “Could eat a horse” است. معنی این عبارت در فرهنگ لغت (دیکشنری) نیز به صورت زیر آمده است:

Could eat a horse:

An expression used for saying that you are very hungry

اصطلاحی برای بیان گرسنگی بیش از حد

با توجه به توضیحاتی که بیان شد، اکنون به مثال های زیر توجه کنید:

I’m so hungry I could eat a horse.

اینقدر گرسنه ام که میتونم یک اسب (گاو) را بخورم – از بس که گرسنه ام باید مث گاو بخورم!

There is no wonder for him to be so fat, because he eats like a horse.

تعجبی ندارد که او چرا اینقدر چاق است، زیرا او مانند یک اسب می خورد.

Danny works like a horse and eats like a horse, so he never gets fat.

دنی مانند یک اسب کار می کند و مثل اسب می خورد ، بنابراین او هرگز چاق نمی شود.

نکات:

  • توجه کنید که در مقابل اصطلاح “مثل گاو خوردن” اصطلاح دیگری هم داریم که معنی متضاد و مخالفی با این اصطلاح دارد و به معنی “کم خوردن” است که معادل انگلیسی آن “Eat like a bird” می شود. مثلا می گوییم فلانی از بس کم خوراک است که مانند گنجشک غذا می خورد.
  • اصطلاح دیگری که در این زمینه در زبان انگلیسی رایج است، اصطلاح “eat like a pig” است که به معنی “غذا خوردن مانند خوک با دهن باز و یا تندتند” است.
  • نکته گرامری: در زبان انگلیسی می توان برای توصیف اشیا یا افراد آنها را با چیزهای دیگر مقایسه کرد. یکی از روش های مقایسه استفاده ازحرف اضافه like و یا as است. مثال:

He works like a dog.

او مانند خر کار می کند.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن سایر اصطلاحات و لیست پست های مرتبط،  اینجا را کلیک کنید

برای دیدن پست های مربوط به ضرب المثل های انگلیسی،  اینجا  را کلیک کند

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی