لغت ۷ و ۸ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ - Vigor
لغت ۷ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴ – Vigor

لغت ۷ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Vigor / ˈvɪɡə /

Active strength or force, physical strength and good health, energy, vitality (Noun)

 

 1. Having a great deal of vigor, Jason was able to excel* in all sports.
 2. Tom Thumb made up for size by having more vigor than most people.
 3. Putting all her vigor into the argument, Patsy persuaded* me to let her drive.

 

نیرو یا قدرت فعال، قدرت ، نیرومندى ، زور ، نیرو ، انرژى ، توان (اسم)

 

الف) چون «جاسون » قدرت زیادی داشت توانست در تمامی ورزشها برتری یابد.

ب) «تام تامب » با داشتن قدرت بدنی برتر نسبت به اکثر افراد، اندام کوچکش را جبران کرد.

ج) « پاتسی » با قرار دادن تمام نیرویش در بحث، مرا متقاعد کرد که اجازه دهم رانندگی کند.

 

یادآوری:

 • ” excel ” به معنی ” برترى داشتن، بهتربودن از” است.
 • ” made up ” به معنی ” ترکیب، ساخته شدن” است.
 • ” persuade” به معنی “متقاعد ساختن” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱ :وَگوری توی برره خیلی نیرومند و بزرگ بود.

کدینگ۲ :فیگور می گیری که مثلاً زورت زیاده.

کدینگ۳ :خر وَگورخر نمونه ای از حیوانات قدرتمند هستند.

 

 Perish

لغت ۸ درس ۲۰ کتاب ۵۰۴

Perish / ˈpɛrɪʃ /

Be destroyed, die; expire; wither, wilt; spoil (Verb)

 

 1. Unless the plant gets water for its roots to absorb,* it will perish.
 2. Custer and all his men perished at the Little Big Horn.
 3. We are trying to make sure that democracy will never perish from this earth.

 

نابود شدن، مردن (فعل)

 

الف) اگر گیاه از طریق ریشه هایش آب جذب نکند، می میرد.

ب) * کاستر* و تمامی افرادش در *لینل بیگ ھورن * نابود شدند۔

ج) در تلاشیم مطمئن شویم مردم سالاری هرگز از روی زمین محو نخواهد شد.

 

یادآوری:

 • ” root” به معنی ” ریشه” است.
 • ” absorb” به معنی ” جذب کردن ” است.
 • ” democracy” به معنی “دموکراسی – مردم سالاری ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: اسرائیل همش پریشونه چون می دونه که ایران نابودش می کنه.

کدینگ۲: یه مورچه رو اینقدر پرش بده پرش بده تا سرش گیج بشه بمیره.

 

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی