اشتباهات رایج ۴ Common Mistakes

اشتباهات رایج 4 Common Mistakes
اشتباهات رایج ۴ Common Mistakes

    He is good in math.
✓  He is good at math.

“Good” با حرف اضافه “at” بکار می رود و به معنی داشتن مهارت در زمینه خاصی می باشد.

نکته:
اگر “weak” با حرف اضافه “in” استفاده بشه به معنی ضعیف بودن در کاری یا در چیزی می باشد.

He’s weak in physics.

او در فیزیک ضعیف است.

اگر “good” با حرف اضافه “in” استفاده بشه، به معنی رفتار خوب داشتن می باشد.

He’s good in class.

او در کلاس رفتار خوبی دارد.

 

اشتباهات رایج 4 Common Mistakes
اشتباهات رایج ۴ Common Mistakes

You must guard from bad habits.

✓ You must guard against bad habits.

شما باید از عادت­های بد پرهیز کنید.

نکته:

Guard با حرف اضافه “against استفاده می شود نه “from“، و به معنی “پرهیز کردن از انجام کاری” می­باشد.

 

اشتباهات رایج 4 Common Mistakes
اشتباهات رایج ۴ Common Mistakes

He was found guilty for murder.

He was found guilty of murder.

او متهم به قتل شناخته شد.

نکته:

Guilty با حرف اضافه of استفاده می شود و به معنی “مجرم بودن” یا “متهم بودن به جرم” می­باشد.

 

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

…………………………………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*