لغت ۴ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

Calculate

لغت ۴ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

……………………………..

Calculate / ‘kælkjʊleɪt /

Find out by adding, subtracting, multiplying, or dividing; figure

  1. The cook had to calculate the number of diners to see whether he could decrease* his order for meat.
  2. In order to see how expensive* the car was, the buyer calculated the tax and other charges.
  3. I used an abacus to calculate my average.

                          

پی بردن از طریق جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، حساب کردن

 

الف) آشپز مجبور بود تعداد افراد میهمان به شام را محاسبه کند که ببیند آیا میتواند سفارش برای گوشت را کاهش دهد.

ب) خریدار، مقدار مالیات و دیگر هزینه ها را محاسبه کرد تا ببیند قیمت ماشین چقدر است.

ج) از یک چرتکه برای محاسبه معدلم استفاده کردم.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱ : برام سر و کله زدن با اعداد مثل جنگ با هرکول می مونه.

کدینگ۲ : من همیشه با یه ماشین حساب کج و کوله، حساب و کتاب می کنم.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی