لغت ۷ و ۸ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

رویداد – Event – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
رویداد – Event – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۷ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

Event: / ɪˈvɛnt / Noun

Happening; important happening; result or outcome; one item in a program of sports, occurrence, happening; competition, contest, proceeding, incident, affair, circumstance, occasion, phenomenon, tournament, round, heat, match, fixture; race, game, bout

 1. The greatest event in Ellie’s life was winning the $1,000,000 lottery.*
 2. We chose our seat carefully and then awaited the shot put event.
 3. There is merit* in gaining wisdom even after the event.

 

(اسم) رخداد، رویداد مهم، نتیجه یا پیامد، حادثه ، واقعه ، رویداد ، اتفاق ، پیشامد ، سرگذشت

 

الف) بزرگترین حادثه ی زندگی «الی » بردن جایزه ۱ میلیون دلاری بود.

ب) صندلی خود را به دقت انتخاب کردیم و منتظر ماندیم تا مسابقه پرتاب وزنه شروع شد.

ج) کسب خرد حتی بعد از رویداد مهم نیز ارزشمند است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Lottery : قرعه کشى ، بخت آزمایى ، لاتارى ، (مجازى) امر شانسى ، کار الله بختى ، شانسى ، قرعه
 • Choose : گزیدن ، انتخاب کردن ، خواستن ، پسندیدن
 • Seat : صندلى ، نیمکت ، نشیمنگاه ، مسند ، مرکز ، مقر ، محل اقامت ، جایگاه ، نشاندن ، جایگزین ساختن
 • Await : منتظر بودن ، منتظر شدن ، انتظار داشتن ، ملازم کسى بودن ، در کمین (کسى) نشستن
 • Merit : شایستگى ، سزاوارى ، لیاقت ، شایسته بودن ، استحقاق داشتن
 • Gain : تحصیل منفعت کردن ، منفعت ، نفع ، بهره ، تقویت ، حصول ، صرفه ، استفاده ، افزایش ، بدست ، آوردن ، سود بردن ، فایده بردن ، پیدا کردن ، کسب کردن ، باز یافتن ، نائل شدن ، پیشرفتن ، بهبودى یافتن ، رسیدن ، زیاد شدن
 • Wisdom: فرزانگى ، خرد ، حکمت ، عقل ، دانایى ، دانش ، معرفت

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: این وانت باعث و عامل رخدادن تصادف شد.

کدینگ۲: نتیجه شامپو ایوان اینه که مانع از ریزش مو میشه.

کنار گذاشتن – Discard – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
کنار گذاشتن – Discard – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۸ درس ۳۵ کتاب ۵۰۴

Discard: Verb / dɪˈskɑːd /& Noun / ˈdɪskɑːd /

Throw aside, throw away, get rid of, scrap, dispense with, cast aside/off, throw on the scrap heap; reject, repudiate, abandon, drop, have done with, shed

 1. Anna casually* discarded one boyfriend after another.
 2. Confident* that he held a winning hand, Slim refused to discard anything.
 3. Asked why he had discarded his family traditions,* Mr. Menzel remained mute.*

 

(اسم و فعل) دور انداختن ، رد کردن ، دست کشیدن از ، متروک ساختن ، ول کردن، کنار انداختن، کنار گذاشتن

 

الف) «آنا» با بی توجهی دوست پسرهایش را یکی پس از دیگری کنار گذاشت.

ب) « سلیم » که مطمئن بود برگ برنده را دارد نپذیرفت که چیزی را کنار بگذارد.

ج) وقتی از آقای « منزل » پرسیده شد چرا سنت های خانوادگی اش را کنار گذاشته است، ساکت ماند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 

 • Confident : مطمئن ، دلگرم ، بى پروا ، رازدار
 • Refuse : پس مانده ، عدم پذیرش ، امتناع ، سرباز زدن ، رد کردن ، نپذیرفتن ، قبول نکردن
 • Tradition : رسم ، سنت ، عقیده موروثى ، عرف ، روایت متداول ، عقیده رایج ، سنن ملى
 • Remain : اقامت کردن ، اثر باقیمانده ، (درجمع) بقایا ، باقیماندن
 • Mute : گنگ ، لال ، بى صدا ، بى زبان ، صامت ، کسر کردن ، خفه کردن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: مهدیس کارد را کنار انداخت وقتی که تمام جن ها را کشت.

کدینگ۲: آپاندیس کارد آشپزخونمون درد می کرد من هم آنرا کنار گذاشتم.

 

……………………………………………………………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

انواع روش های کمک به یادگیری زبان انگلیسی کودک

کودکان از همان روزهای ابتدایی زندگی آماده یادگیری خیلی چیزها در زندگی خود هستند. توانایی …

درس اول کتاب بیگ فان 1

درس اول کتاب بیگ فان 1

کتاب های Big Fun (بیگ فان) مجموعه ای از کتاب های محبوب کودکان برای آموزش …

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز

ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants سلنا گومز در این پست به ترجمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی