لغت ۳ و ۴ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Sneer – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Sneer – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۳ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Sneer / snɪə / Verb – Noun

Show scorn or contempt by looks or words; a scornful look or remark, smile or look at in a scornful manner; express contempt for someone or something, mock, ridicule

 1. The journalists* were cautious* about sneering at the Secretary of Defense.
 2. “Wipe that sneer off your face!” the dean told the delinquent.*
 3. When offered a dime as a tip, the taxi driver sneered at his rider.

 

(فعل – اسم) با نگاه یا حرف تمسخر و تحقیر نشان دادن، نگاه یا حرف تمسخر آمیز ، استهزاء ، نیشخند ، پوزخند زدن ، باتمسخر بیان کردن

الف) روزنامه نگاران مراقب نگاه تمسخر آمیز به وزیر دفاع بودند.

ب) سرکشیش به مجرم گفت: آن نگاه تحقیر آمیز را از چهرهات پاک کن.

ج) وقتی به راننده تاکسی یک سکه ده سنتی به عنوان انعام تعارف شد، راننده نگاه تحقیر آمیزی به مسافر کرد.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Cautious: هوشیار ، محتاط ، مواظب ، مراقب
 • Secretary of Defense: وزیر دفاع
 • Wipe off: پاک کردن
 • Dean: رئیس کلیسا یا دانشکده ، ریش سفید ، سرکشیش
 • Delinquent: مجرم ، ناشز ، مقصر ، متخلف ، مرتکب جنایت یا جنحه ، غفلت کار
 • Dime: سکه ده سنتی
 • Tip: انعام دادن ، انعام
 • Rider: مسافر ، سوار کار

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: سمیر با نگاهش آدم رو مسخره می کنه.

کدینگ۲: شیر اون حیوان هایی که توی تله اسیر می شن رو مسخره می کنه.

 

Scowl – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Scowl – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۴ درس ۲۴ کتاب ۵۰۴

Scowl / skaʊl / Verb – Noun

Look angry by lowering the eyebrows; frown

 1. Laverne scowled at her mother when she was prohibited* from going out.
 2. I dread* seeing my father scowl when he gets my report card.
 3. Because of a defect* in her vision,* it always appeared that Polly was scowling.

 

(فعل – اسم) با پایین آوردن ابرو عصبانی به نظر رسیدن، اخم کردن ، ابرو درهم کشى ، ترشرویى

 

الف) وقتی « لاورن » از رفتن به بیرون منع شد، به مادرش اخم کرد.

ب) از اخم کردن پدرم در زمان گرفتن کارنامه ام میترسم.

ج) «پلی » به خاطر نقصی بینایی اش، همیشه به نظر میرسید که اخم کرده است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Prohibit: جلوگیرى کردن ، قدغن کردن ، منع کردن ، ممنوع کردن ، تحریم کردن ، نهى
 • Dread: ترس ، بیم ، وحشت ، ترسیدن
 • report card: کارنامه
 • Dean: رئیس کلیسا یا دانشکده ، ریش سفید ، سرکشیش
 • Defect: خطا ، کاستى ، عیب ، نقص ، ترک کردن ، معیوب ساختن
 • Vision: بینایى ، خیال ، تصور ، دیدن ، منظره ، وحى ، الهام ، بصیرت
 • Appear: ظاهرشدن ، پدیدار شدن ، به نظر آمدن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: وقتی که همه با پاسکال مخالفت کردن اون اخمهاش رو توی هم کشید.

کدینگ۲: فلورانس اسکاول شین رو که می شناسید نویسنده معروف کتاب چهار اثر می گن که همیشه اخمو بوده.

کدینگ۳: توی اِسکول (مدرسه) یه معلم داشتیم همش اخم می کرد واسه همین همه توی مدرسه اون رو آقای اخمو صدا می کردند.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی