لغت ۵ و ۶ درس ۲۳ کتاب ۵۰۴

Exhibit - آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Exhibit – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۵ درس ۲۳ کتاب ۵۰۴

Exhibit / ɪɡˈzɪbɪt – ɛɡ /

(Verb & Noun) display; show, demonstrate; present

 1. A million-dollar microscope* is now on exhibit at our school.
 2. The bride and groom exhibited their many expensive* gifts.
 3. Kim frequently* exhibited her vast knowledge* of baseball before complete strangers.

 

(فعل و اسم) به نمایش گذاشتن، نشان دادن، نمایش دادن، درمعرض نمایش قراردادن، ارائه دادن، ابراز کردن

 

الف) یک میکروسکوپ یک میلیون دلاری در حال حاضر در مدرسه ی ما در معرض نمایش است.

ب) عروس و داماد، هدایای زیاد و گران قیمت خود را به نمایش گذاشتند.

ج) «کیم » مرتب اطلاعات وسیع خود را در زمینه ی بیس بال در برابر افراد کاملاً غریبه به نمایش می گذاشت.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Microscope: ریزبین ، میکروسکپ ، ذره بین
 • Bride: تازه عروس، عروس
 • Groom: داماد شدن، داماد،
 • Expensive: گران قیمت ، پرخرج
 • Gift: عطیه ، بخشش ، پیشکشى ، نعمت ، موهبت ، کادو
 • Frequently: خیلى اوقات ، بارها، مرتبا
 • Vast: پهناور ، وسیع ، بزرگ ، زیاد ، عظیم ، بیکران
 • Stranger: شخص ثالث ، غریبه ، غریب ، بیگانه

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: اِکس ها بیتاب هستن که بخوریشون تا قدرتشون رو بهت نشون بدن.

کدینگ۲: یه عکسی بید توی بالا برره که پایین برره رو نشون می داد.

 

Proceed - آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Proceed – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۶ درس ۲۳ کتاب ۵۰۴

Proceed / prəˈsiːd /

(Verb) go on after having stopped; move forward, continue, carry on; advance, progress,

 1. Only those with special cards can proceed into the pool area.
 2. When the actor was late, the show proceeded without him.
 3. The senator proceeded to denounce* those wholesalers* who would deprive* Americans of their quota* of beef.

 

(فعل) پس از توقف ادامه دادن، پیش رفتن، پیش رفتن ، رهسپار شدن ، حرکت کردن ، اقدام کردن ، پرداختن به 

 

الف) فقط آنهایی که کارت مخصوصی دارند می توانند به محوطه ی استخر بروند.

ب) وقتی بازیگر دیر می کرد، نمایش بدون او ادامه می یافت.

ج) سناتور اقدام به تقبیح عمده فروشانی کرد که آمریکاییها را از سهمیه گوشت گاوشان محروم کرده اند.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Pool: استخر ، آبگیر ، حوض ، برکه
 • Sentence: راى دادن ، محکوم کردن، جمله ، حکم ، فتوى ، قضاوت
 • Wholesaler: عمده فروش ، بنکدار، بازرگان عمده فروش
 • Deprive: بى بهره کردن ، محروم کردن ، معزول کردن
 • Quota: سهمیه ، سهمیه بندى ، سهم ، بنیچه
 • Beef: گوشت گاو

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: دانش آموزی که پرسید ، به پیشرفت خود ادامه داد.

کدینگ۲: رابین هود این سوال را از ما پرسید و به راه خودش ادامه داد.

کدینگ۳: فکر کن یه جایی پُراسید هست سریع باید اقدام کنی که اونجا رو ترک کنی.

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*