Home -> Idioms -> Useful Idioms 23

Useful Idioms 23

Talking_23

۵ اصطلاح کاربردی زبان انگلیسی

……………………………… 

Don’t make it sound like a big deal.

قضیه رو گندش نکن.

………………………………

I have a bunch that.

به دلم برات شده که.

………………………………

Fancy seeing you here.

شما کجا اینجا کجا!

………………………………

.Avert your eyes

چشمات را درویش کن.

………………………………

To coin a phrase.

به قول معروف.

………………………………

امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه

لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید.

UCLnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*