Home -> Common Mistakes -> اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن)

اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن)

در این پست و در ادامه مطالب مربوط به اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، قصد دارم نکاتی درمورد فعل Guard خدمت شما تقدیم کنم، و در مورد اشتباهات رایج در استفاده از فعل Guard که خیلی از زبان آموزان مرتکب آن می شوند (Guard Common Mistakes in English) بحث کنیم.

همانطور که می دانید فعل Guard به معنی “پرهیز کردن” و یا “محافظت کردن” می باشد. نکته ای که در این پست می خواهیم در مورد آن بحث کنیم نحوه استفاده از عبارت “پرهیز کردن از انجام کاری” و بیان معادل آن در زبان انگلیسی است.

Common Mistakes 50
اشتباهات رایج ۵۰

اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن) - Guard Common Mistakes in English
اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن) – Guard Common Mistakes in English

استفاده از فعل Guard برای بیان مفهوم “محافظت کردن از کسی یا چیزی در برابر کس یا چیز دیگری” و یا “پرهیز کردن از چیزی” نیازمند استفاده از حرف اضافه می باشد که برای این منظور باید از حرف اضافه ی against استفاده کرد در حالیکه خیلی از زبان آموزان به اشتباه از حرف اضافه ی from  استفاده می کنند که نادرست می باشد. به مثال های زیر توجه کنید:

× I must guard from bad habits.

I must guard against bad habits.

من باید از عادتهای بد پرهیز کنم.

×  They have to guard from bad diet and eat healthier foods.

  They have to guard against bad diet and eat healthier foods.

آنها باید از رژیم غذایی بد پرهیز کنند و غذاهای سالم تری بخورند.

× He is going to guard his family from bad economic situation.

He is going to guard his family against bad economic situation.

او می خواهد از خانواده اش در برابر وضعیت بد اقتصادی محافظت کند.

× We need to guard our earth from air pollution and global warming.

We need to guard our earth against air pollution and global warming.

ما باید زمین خود را از آلودگی هوا و گرم شدن جهانی (کره زمین) محافظت کنیم.

اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن) - Guard Common Mistakes in English
اشتباه رایج در استفاده از فعل Guard (پرهیز کردن) – Guard Common Mistakes in English

نکته:
“Guard” با حرف اضافه “against” استفاده می شود نه “from”، و به معنی “پرهیز کردن از انجام کاری” می باشد.

برای دیدن سایر مطالب مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*