English Learning Tips #57

E_57

English Learning Tips #57

نکته پنجاه و هفتم یادگیری زبان:

………………………………

If you haven’t gotten the results you wanted yet, it’s not because you’re bad at languages, it’s because you haven’t found your own special way of learning yet.

اگر شما در مسیر یادگیری زبان هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده اید به دلیل ضعف شما در یادگیری زبان نیست، بلکه به این دلیل است که هنوز مسیر درست خود را در یادگیری نیافته اید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

English idiom: (a) method to (one’s) madness

English idiom: (a) method to (one’s) madness

The idiom which is going to be discussed here in this post is Method to my …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی