خانه -> Blog -> Confusing Words 14

Confusing Words 14

Confusing Words 14

Allude: /əˈlud/ to suggest indirectly

Lucy can’t speak to her husband without alluding to his affair with Martha.

Elude: /ɪˈlud/ to dodge or escape

Serious relationships always seemed to elude him.

Allude: اشاره کردن، گریز زدن به    

Elude: اجتناب کردن، طفره رفتن   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*