خانه -> 504 Essential Words -> Conceal-504-2-2

Conceal-504-2-2

Conceal

لغت دوم از درس ۲ کتاب ۵۰۴

Conceal / kən’siːl /
Hide
پنهان کردن

Tris could not conceal his love for Gloria.

«تریس» نتوانست عشقش به «گلوریا» را پنهان کند.

 

Count Dracula concealed the corpse in his castle.

«کنت دراکولا» جنازه را در قلعه اش پنهان کرد.

The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon our search for it.

پول ها آنقدر ماهرانه پنهان شده بود که مجبور شدیم از جستجو برای آن دست بکشیم.

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: از ترس باباش کنسول بازی رو برداشت یه جا قایم کرد !
کدینگ۲: ی قرارداد ۳ هزار ملیاردی رو کنسل کردم خدا کنه از گوش مدیر این خبر پنهون بمونه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*