اشتباهات رایج ۷ Common Mistakes

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

He informed the death of his mother to me.

✓ He informed me about the death of his mother.

نکته:

معادل درست “اطلاع دادن به کسی” با استفاده از فعل متعدی “inform” بصورت

inform aboutصحیح است نهinform to

 

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

He has worked in this office since ten years.

✓ He has worked in this office for ten years.

 

مشخصه های زمانی در ساختار گرامری زمان حال کامل، “since” و “for” می باشند که “since” برای مبدا زمان و “for” برای طول زمان استفاده می شود. جمله فوق را بصورت  

He has worked in this office since 2004.

نیز می توان اصلاح کرد. 

Since: اشاره به مبدا زمان

For: اشاره به طول زمان

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

The patient felt very better after taking the tablet.

✓ The patient felt much better after taking the tablet.

نکته:

نمی توان از “very” قبل از صفات تفضیلی (برتری)، یا قید ها استفاده کرد، و بجای آن باید از “much” استفاده کرد.

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

…………………………………………………………………………

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*