اشتباهات رایج ۷ Common Mistakes

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

He informed the death of his mother to me.

✓ He informed me about the death of his mother.

نکته:

معادل درست “اطلاع دادن به کسی” با استفاده از فعل متعدی “inform” بصورت

inform aboutصحیح است نهinform to

 

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

He has worked in this office since ten years.

✓ He has worked in this office for ten years.

 

مشخصه های زمانی در ساختار گرامری زمان حال کامل، “since” و “for” می باشند که “since” برای مبدا زمان و “for” برای طول زمان استفاده می شود. جمله فوق را بصورت  

He has worked in this office since 2004.

نیز می توان اصلاح کرد. 

Since: اشاره به مبدا زمان

For: اشاره به طول زمان

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

The patient felt very better after taking the tablet.

✓ The patient felt much better after taking the tablet.

نکته:

نمی توان از “very” قبل از صفات تفضیلی (برتری)، یا قید ها استفاده کرد، و بجای آن باید از “much” استفاده کرد.

…………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

…………………………………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

English idiom: (a) method to (one’s) madness

English idiom: (a) method to (one’s) madness

The idiom which is going to be discussed here in this post is Method to my …

10 tips to learn English faster

Even though many people think it would be hard to learn a new language, but …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی