اشتباه رایج در کاربرد فعل Spend

اشتباهات رایج – Common Mistakes – صرف کردن روی - Spend on
اشتباهات رایج – Common Mistakes – صرف کردن روی – Spend on

Common Mistakes in English 29

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ۲۹

من در این پست قصد دارم نکته مهم در مورد این فعل و کاربرد آن به معنی ” صرف کردن وقت یا پول روی چیزی یا کاری ” را خدمت شما ارائه کنم و در ادامه با ذکر چند مثال در این زمینه به شما در تفهیم هر چه بیشتر این نکته کمک کنم.

فعل ”  Spend” در زبان انگلیسی به معنی “صرف کردن”  و یا “خرج کردناست که برای دو مفهوم “پول” و “زمان” بکار می رود. یعنی در زبان انگلیسی با استفاده از فعل “Spend” می توان مفهوم صرف کردن وقت و زمان، و نیز صرف کردن یا خرج کردن پول را بیان کرد.

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی فعل “Spend” به این معنی است:

  • صرف کردن وقت یا زمان روی کاری یا چیزی
  • صرف کردن یا خرج کردن پول برای منظور خاصی

حال اگر جمله ای را بیان کنیم که در آن وقت یا زمان و یا پول برای منظور خاصی صرف شده باشد، آن منظور خاص را به کمک یک حرف اضافه به همراه فعل Spend بیان می کنیم. مثلا بخواهیم صرف کردن زمان روی کامپیوتر و یا درس خواندن را بیان کنیم و یا خرج کردن پول برای منظور خاصی را بیان کنیم، اگر آن منظور خاص در جمله به صورت یک اسم یا یک عبارت اسمی باشد مثلا “computer” در آن صورت لازم است که از حرف اضافه  “on” استفاده شود.

دقت کنید که خیلی از زبان آموزان و حتی خیلی از افرادی که سطح زبانی آن نسبتا در حد خوبی هم می باشد به اشتباه از حروف اضافه دیگری همچون “for” استفاده می کنند که درست نیست. استفاده از دو واژه spend و on  در کنار هم عبارت فعلی مورد نظر ما (صرف کردن وقت یا پول روی چیزی یا کاری) را تشکیل می دهد.

اما اگر بخواهیم منظور خاص خود را به صورت یک فعل یا یک عبارت فعلی بیان کنیم نیازی به آوردن هیچ حرف اضافه ای نیست.

 

پس باید دقت کنید که عبارت فوق را به صورت

Spend on

بیان کنید و نه به صورت

Spend for

بنابراین:

صرف کردن وقت (زمان) برای … : 

× Spend for

 Spend on

مثال:

× I spend a lot of time for my computer.

I spend a lot of time on my computer.

من زمان زیادی صرف کامپیوترم می کنم.

اشتباهات رایج – Common Mistakes – پول خرج کردن روی - Spend on
اشتباهات رایج – Common Mistakes – پول خرج کردن روی – Spend on

صرف کردن پول برای … : 

× Spend for

 Spend on

مثال:

× He spends a lot of money for technology.

 He spends a lot of money on technology.

او پول زیادی صرف تکنولوژی می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در مثال های فوق جمله اول به دلیل استفاده نامناسب از حرف اضافه “for” به همراه Spend  اشتباه و جمله دوم که در آن از حرف اضافه on استفاده شده صحیح است.

حال به چند مثال دیگر در این زمینه توجه فرمائید:

× They used to spend a lot of time for every project.

✓ They used to spend a lot of time on every project.

آنها عادت دارند برای هر پروژه ای زمان زیادی را صرف کنند.

 

× She usually spends a lot of time for her makeup.

✓ She usually spends a lot of time on her makeup. 

او معمولا وقت زیادی صرف آرایشش می کند.

 

× He has spent all his weekend for his studies.

✓ He has spent all his weekend on his studies.

او معمولا وقت زیادی صرف آرایشش می کند.

 

× Political parties spend a huge amount of money for their election campaigns.

✓ Political parties spend a huge amount of money on their election campaigns.

احزاب سیاسی هزینه های بزرگی صرف مبارزات انتخاباتی خود می کنند.

 

× Our company spent a lot of money for new decoration last year.

✓ Our company spent a lot of money on new decoration last year.

شرکت ما سال گذشته مقدار زیادی پول را صرف دکوراسیون جدید کرد.

 

× The school spent its annual budget for computers and technology.

✓ The school spent its annual budget on computers and technology.

مدرسه بودجه سالانه خود را صرف رایانه ها و فن آوری کرد.

 

× I used to spend too much time for my homework when I was a child.

✓  I used to spend too much time on my homework when I was a child.

وقتی مدرسه ابتدایی بودم، وقت زیادی صرف انجام تکالیفم می کردم.

 

نکته۱:

اگر بخواهیم هدف و منظور خاص خود برای علت صرف کردن زمان و یا پول را با فعل بیان کنیم نیازی به استفاده از حرف اضافه نیست و باید از ساختار ing فرم فعل (فعل ing دار) استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 

  Ted spends too much time playing video games.

× Ted spends too much time on playing video games.

× Ted spends too much time for playing video games.

تد بیش از حد وقت روی بازی های ویدئویی صرف می کند.

 

She spends most of her money buying new clothes.

× She spends most of her money on buying new clothes.

× She spends too much time for playing video games.

او بیشتر پولش را برای خرید لباس های جدید صرف می کند.

نکته۱:

در زبان انگلیسی از فعل “Waste” نیز برای بیان “خرج کردن پول”  و یا “صرف کردن زمان” استفاده می شود. قانون استفاده از فعل ing دار که برای بیان هدف و منظور خاص شخص در علت صرف کردن زمان و یا پول که برای فعل “Spend” وجود دارد در مورد فعل “Waste” نیز صدق می کند. مثال:

They wasted all night long watching TV.

× They wasted all night long for watching TV.

× They wasted all night long on watching TV.

آنها تمام شب وقتشان را صرف تماشای تلویزیون کردند.

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*