خانه -> Blog -> Car words and phrases

Car words and phrases

 

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد لاستیک خودرو – پنچر شدن لاستیک و تعویض آن – و …

Car
Car

 

۱- لاستیک هایت چطورند / در چه وضعی اند؟

What are your tries like?

۲- چهار حلقه لاستیک کاملا نو دارم.

I have four brand new tires.

۳- لاستیک های جلو کم باد است.

The front tires are low (on air)

۴- چرخ های عقب را کمی باد بزن.

Put some air in the rear tires.

۵- باد این چرخ را کمی خالی کن.

Let some air out of this tire.

۶- چرخ عقب پنچر است.

The rear tire is flat.

۷- آچار چرخ کجاست؟

Where’s the tire wrench?

۸- لاستیک یدکی را از صندوق عقب بیرون بیاور.

Take the spare tire out of the trunk.

۹- قالپاق را با این پیچ گوشتی در بیاور.

Take off/ Remove the hubcap with this screwdriver.

۱۰- پیچ / مهره ها را شل کن.

Loosen the bolts/ nuts.

۱۱- جک را بالا ببر.

Jack up the car. / Pump up the jack./ Jack it up.

۱۲- حالا پیچ ها/ مهره ها را در بیاور.

Now take off the bolts/ nuts.

۱۳- چرخ را بیرون بیاور.

Take off/ Remove the wheel.

۱۴- چرخ یدکی را جا بینداز.

Put on the spare tire.

۱۵- حالا جک را پایین بیاور و پیچ ها / مهره ها را سفت کن.

Now put the jack down/ lower the jack and fasten the bolts/ nuts.

۱۶- یادت نرود بدهی پنچری را بگیرند.

Don’t forget to get the flat tire patched / repaired/ fixed.

۱۷- باید یخ شکن ها را بیندازی زیر اتومبیل.

You should put on your snow tires.

۱۸- زنجیر چرخ داری؟

Do you have chains for your tires?

۱۹- این لاستیک خوب نیست. بده آنرا عوض کنند.

This tire is not good. Get it changed.

۲۰- این تیوب دیگر بدرد نمی خورد. بیندازش دور.

This tube is no good/ useless. Throw it away.

۲۱- داشتم با سرعت صد کیلومتر می راندم که ناگهان چرخ عقب ترکید.

I was driving at 100 kilometers when the rear/ back tire blew out.

 

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*