لغت ۳ و ۴ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Rash – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Rash – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۳ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Rash / raʃ / Adjectiive

A breaking out with many small red spots on the skin; outbreak of many instances within a short time: too hasty or careless, reckless, hasty, impetuous

 1. The report of a rash of burglaries in the neighborhood was exaggerated.*
 2. Poison ivy causes a rash.
 3. It is rash to threaten an action you cannot carry out.

 

(صفت) شیوع موارد زیاد در زمانی کوتاه، بسیار شتابزده با بی کفت، کهیر، تند ، عجول ، بى پروا ، بى احتیاط ، محل خارش یا تحریک روى پوست ، جوش

الف) گزارش شیوع دزدی ها در محله اغراق آمیز بود.

ب) پیچک سمی باعثت کهیر می شود.

ج) تهدید به عملی که نمیتوانی آن را انجام دهی نشانه ی شتابزدگی است.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Burglary: ورود بخانه اى درشب بقصد ارتکاب جرم ، دزدى
 • Neighborhood: همسایگى ، مجاورت ، اهل محل ، محله
 • Exaggerate: اغراق امیز کردن ، بیش از حد واقع شرح دادن ، مبالغه کردن در ، گزافه گویى کردن
 • Exaggerated: اغراق آمیز
 • Poison: زهر دادن ، چیز خور کردن سم ، سم ، شرنگ ، زهرالود ، سمى ، مسموم کردن
 • Ivy: پاپیتال ، لبلاب ، پیچک
 • Cause: باعث ، داعى ، علت ، موجب ، انگیزه ، هدف ، (حقوق) مرافعه ، موضوع منازع فیه ، نهضت ، جنبش ، سبب شدن ، واداشتن ، ایجاد کردن
 • Threaten: تهدید کردن ترساندن ، خبردادن از
 • Carry out: انجام دادن ، اجرا کردن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

کدینگ۱: در شهر رشت بیماری کهیر به صورت ناگهانی گسترش پیدا کرده است.

کدینگ۲: کیارش در رشت بسیار شتابزده عمل کرد و کهیر گرفت.

 

Rapid – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴
Rapid – آموزش لغات کتاب ۵٠۴ – English Vocabulary – کدینگ لغات ۵٠۴

لغت ۴ درس ۲۷ کتاب ۵۰۴

Rapid / ˈrapɪd / Noun – Adjectiive

Very quick; swift, quick, fast, speedy, expeditious, express, brisk; lightning, meteoric, whirlwind; sudden, instantaneous, instant, immediate; hurried, hasty, precipitate

 1. We took a rapid walk around the camp before breakfast.
 2. If you work rapidly you can complete the test in twenty minutes.
 3. The response* to the surprise attack was a rapid retreat.

 

(اسم – صفت) تندرو ، سریع العمل ، چابک ، بسیار سریع ، تند

الف) قبل از صبحانه دور کمپ یک قدم سریع زدیم.

ب) اگر سریع عمل کنی، میتوانی امتحان را در ظرف بیست دقیقه تمام کنی.

ج) واکنش به حمله ی غافلگیرانه یک عقب نشینی سریع بود.

 

یادآوری معنی چند لغت بکار رفته در مثال های بالا:

 • Camp: اردوگاه نظامى ، پادگان ، اردوگاه ، لشکرگاه ، منزل کردن ، اردو زدن ، چادر زدن
 • Response: جوابگویى ، پاسخ ، واکنش ، جواب
 • Surprise: غافلگیرى ، غافلگیر شدن ، تعجب ، شگفت ، حیرت ، متعجب ساختن ، غافلگیر کردن
 • Retreat: به تفرقه ، فرمان متفرق شوید ، عقب نشینى اجبارى ، بازگشتن ، مراسم شامگاه ، عقب نشینى کردن ، عقب نشینى ، کناره گیرى ، گوشه عزلت ، انزوا ، عقب نشاندن ، پس گرفتن ، عقب زدن

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: پلیس خیلی سریع دزد را پیدا کرد.

کدینگ۲: سریع اعتراف کنید که خواننده رپید یا پاپ.

کدینگ۳: یه راه جدید پیدا کرد، بسیار سریع به مقصد رسید.

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

اشتراک گذاری این پست در تلگرام

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی