لغت ۱ و ۲ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ - Plea
لغت ۱ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ – Plea

لغت ۱ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

Plea / pliː /

Request; appeal; that which is asked of another (Noun)

 

 1. The employees* turned in a plea to their boss for higher pay.
 2. The president’s plea to release the captives* was denied by the enemy.
 3. In court today, the judge consented* to the lawyer’s plea for a light sentence.

 

درخواست، خواهش، آنچه از دیگری خواسته می شود، تقاضا ، استدعا (اسم)

 

الف) کارمندان درخواست حقوق و دستمزد بیشتر را به رئیس شان ارائه کردند.

ب) دشمن درخواست رئیس جمهور برای آزادی اسراء را رد کرد.

ج) در دادگاه امروز قاضی با درخواست وکیل برای محکومیت جزئی موافقت نمود.

 

یادآوری:

 • ” employee ” به معنی ” کارگر – مستخدم – کارمند ” است.
 • ” turn in ” به معنی ” submit – تسلیم کردن – تقدیم داشتن – ارائه دادن ” است.
 • ” captive ” به معنی ” اسیر – گرفتار – دستگیرشده – دربند ” است.
 • ” deny ” به معنی ” انکار کردن – رد کردن – نپذیرفتن” است.
 • ” consent ” به معنی ” موافقت کردن – راضى شدن – رضایت دادن ” است.
 • ” sentence” به معنی ” جمله – حکم – قضاوت – راى دادن – محکوم کردن – محکومیت” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱:  بعضی ها برای درخواست کردن چیزی ، به جای Please (پلیز) میگن Plea(پلی).

کدینگ٢:  مردم روستا درخواست ساخت پل را به رئیس جمهور فرستادند.

 

……………………………………………………

لغت ۲ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ - Weary
لغت ۲ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴ – Weary

لغت ۲ درس ۲۱ کتاب ۵۰۴

Weary / ˈwɪəri /

Tired, exhausted (Adjective – Verb)

 1. I am weary of debating* the same topic* all day.
 2. The farmer grew weary of bringing in the harvest* every year for the past forty summers.
 3. Let me rest my weary bones here before the march commences.*

 

خسته ، مانده ، بیزار کردن ، کسل شدن (صفت – فعل)

 

الف) خسته شدم از اینکه تمام روز روی یک موضوع بحث کنم.

ب) برداشت سالانه یک محصول در تابستان توسط کشاورز به مدت چهل سال او را خسته کرده بود.

ج) اجازه بده قبل از اینکه راهپیمایی شروع شود تن خسته ام اینجا استراحت کند.

 

یادآوری:

 • ” debate” به معنی ” بحث – منازعه – مناظره کردن – مباحثه کردن ” است.
 • ” topic ” به معنی ” موضوع – مبحث – عنوان – سرفصل ” است.
 • ” harvest ” به معنی ” محصول کشاورزی – هنگام درو – وقت خرمن ” است.
 • ” bone ” به معنی ” استخوان – استخوان بندى ” است.
 • ” march ” به معنی ” راه پیمایى – گام نظامى ” است.
 • ” commence” به معنی ” آغاز – شروع کردن ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱ : دیروز کارهای دشواری انجام دادیم، به همین دلیل خسته شدیم.

کدینگ۲ : ناهمواری کوه آدم رو خسته می کند.

کدینگ۳ : بیماری واری کوسل خیلی خسته کننده است.

 

 

……………………………………………………

برای دیدن پست های مرتبط و مطالعه سایر لغات کتاب ۵۰۴ به همراه کدینگ و توضیحات مربوطه، اینجا را کلیک کنید

……………………………………………………

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی