Home -> Blog -> Useful Idioms 2

Useful Idioms 2

Useful_Idioms_2

۵ اصطلاح کاربردی:

I eat my words.

حرف خودمو پس می گیرم .

…………………………

If you ask me,

اگر نظر منو بپرسید

…………………………

I heard it on the grapevine.

این طور میگن.

…………………………

It`s worth trying.
به زحمتش می ارزد.

…………………………

It`s just my luck.

به خشُکی شانس

……………………………………………

لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید.

UCLnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*