خانه -> بایگانی برچسب: Proverb (صفحه 20)

بایگانی برچسب: Proverb

Proverb 36

تصاویر

Proverb #36 ضرب المثل سی و ششم: …………………………………………… Barking dogs seldom bite ! از آن نترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به زیر دارد ! از این عبارت هم استفاده می شود: someone’s bark is worse than his or her bite ​معنی: although someone says things that sound frightening, the person’s actions will not be as …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 57

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۷#:  …………………………………………… Why the long face? چرا ناراحتی؟ (لبات آویزونه؟) …………………………………………… None of your sauce  پررویی موقوف (بس است پر روئی!)   …………………………………………… In a family way بی رودربایستی  …………………………………………… My cake is dough دستم نمک نداره  ……………………………………………  I am on my word من سر حرفم هستم  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 56

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۶#:  …………………………………………… I’m full of beans today امروز خیلی شارژم  …………………………………………… You rock تو فوق العاده ای  …………………………………………… Up to me به خودم مربوطه  …………………………………………… Way to go دمت گرم  …………………………………………… It made my mouth water دهنمو آب انداختی  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »

Idiom 122

پست آموزشی

اصطلاح ۱۲۲#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما هم مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “ بی گدار به آب زدن.“ که در زبان انگلیسی آن را به صورت زیر بیان می کنیم : Take heed. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Take heed : Be careful; Pay attention. مثال: Please take your heed before making a …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 54

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۴#:  …………………………………………… Time is money. وقت طلاست.  …………………………………………… Help yourself.  بفرمایید،میل کنید.   …………………………………………… I’m at your service.  من در خدمتم  …………………………………………… It is very kind of you. نظر لطفته.  …………………………………………… He or she has a big mouth. او دهن لق است.  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »

Idiom 121

پست آموزشی

اصطلاح ١٢١#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما هم مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “باید به کارش ایولله گفت.“ که در زبان انگلیسی آن را به صورت زیر بیان می کنیم : You must hand it to him. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Have (got) to hand it to sb : If you say …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 53

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵٢#:  …………………………………………… holy cow برای بیان تعجب یا عصبانیت استفاده میشه  …………………………………………… all roads lead to Rome هر جا بری آسمون همین رنگه  …………………………………………… second had =used دست دوم  …………………………………………… I clean forget پاک یادم رفت  …………………………………………… I’m stuffed تا خرخره خوردم  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »

Useful Idioms 52

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵٢#:  …………………………………………… God willing انشاالله  …………………………………………… I have gut feeling that … یک حسی به من میگه که  …  …………………………………………… I have a hunch that … به دلم افتاده که …   …………………………………………… Stop bugging me موی دماغ من نشو   …………………………………………… God bless you خداحفظت کنه  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: …

ادامه نوشته »