خانه -> بایگانی برچسب: Proverb (صفحه 20)

بایگانی برچسب: Proverb

اصطلاحات کاربردی ۶۰

Useful Idioms  # ۶۰ عبارات و اصطلاحات کاربردی شستم : …………………………………………………………. Truth hurts حقیقت تلخ است …………………………………………………………. Never say die به دلت بد نیار …………………………………………………………. No news is good news بی خبری بهترین خبر است (بی خبری از خبر بد بهتر است)  …………………………………………………………. One good turn deserves another پاداش کار نیک نیکی است/کار نیک سزاوار نیکی است. …………………………………………………………. Variety is the spice …

ادامه نوشته »

آب رفته باز نگردد به جوى

تصاویر

Proverb #37 ضرب المثل سی و هفتم: …………………………………………… What is done cannot be undone! آب رفته به جوى باز نگردد! یا آب رفته باز نگردد به جوى! یا آب رفته به جوى باز نمی گردد! از این ضرب المثل در زبان فارسی زمانی استفاده می کنیم که به اصطلاح “کار از کار گذشته باشد“. یعنی کاری که نباید انجام می شد، انجام …

ادامه نوشته »

Idiom 123

پست آموزشی

اصطلاح ۱۲۳#: ………………………………………… دیدید طرف می خواد یک مطلبی رو بگه ولی طرف مقابلش میزنه تو ذوقش و میگه “خوب که چی بشه” یا میگه “به چه منظور؟“ این عبارت را در زبان انگلیسی به این صورت میگن : To what end? که معنی این عبارت اصطلاحی در دیکشنری های زبان انگلیسی به این صورت نوشته شده است: To what …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 59 – King idioms

اصطلاحاتی که در آنها واژه “King”  به معنی “پادشاه” استفاده شده است : Fit for a king = very highest quality or standard این اصطلاح برای بیان چیزی که کیفیت و یا استاندارد بسیار بالایی داشته باشد استفاده می شود. ( با توجه به این نکته که چیزهای مورد استفاده شاهان، دارای بالاترین کیفیت و کارایی می باشد) مثال: You …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 58

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۸#: …………………………………………… Pull the other one! خالی نبند! …………………………………………… Don’t look the other way خودتو به اون راه نزن  …………………………………………… Have you chicken out already? هیچی نشده جا زدی؟  ……………………………………………  How dare you? چجور جرات می کنی؟  …………………………………………… I had fortune on my side بخت باهام یار بود  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا …

ادامه نوشته »

Proverb 36

تصاویر

Proverb #36 ضرب المثل سی و ششم: …………………………………………… Barking dogs seldom bite ! از آن نترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به زیر دارد ! از این عبارت هم استفاده می شود: someone’s bark is worse than his or her bite ​معنی: although someone says things that sound frightening, the person’s actions will not be as …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 57

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۷#:  …………………………………………… Why the long face? چرا ناراحتی؟ (لبات آویزونه؟) …………………………………………… None of your sauce  پررویی موقوف (بس است پر روئی!)   …………………………………………… In a family way بی رودربایستی  …………………………………………… My cake is dough دستم نمک نداره  ……………………………………………  I am on my word من سر حرفم هستم  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 56

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۶#:  …………………………………………… I’m full of beans today امروز خیلی شارژم  …………………………………………… You rock تو فوق العاده ای  …………………………………………… Up to me به خودم مربوطه  …………………………………………… Way to go دمت گرم  …………………………………………… It made my mouth water دهنمو آب انداختی  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه نوشته »

Idiom 122

پست آموزشی

اصطلاح ۱۲۲#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما هم مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “ بی گدار به آب زدن.“ که در زبان انگلیسی آن را به صورت زیر بیان می کنیم : Take heed. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Take heed : Be careful; Pay attention. مثال: Please take your heed before making a …

ادامه نوشته »