خانه -> Blog -> Stating disagreement

Stating disagreement

disagreement

Stating categorical disagreement;
اظهار مخالفت قطعی؛

(!)That’s not true.
صحیح نیست

(!)That’s not right.
درست نیست

(!)You’ve got that wrong.
اشتباه متوجه شدی

(!)You’ve got it all wrong.
کلا اشتباه برداشت کردی

(!)You missed the boat.
فرصت رو از دست دادی

(!)Wrong on both counts.
.هر جور حساب کنی اشتباهه

(!)You’re wrong.
.اشتباه می کنی

(!)You’re dead wrong.
کاملا اشتباه می کنی

(!)You’re off.
تو باغ نیستی

(!)You’re way off base.
خیلی از موضوع پرتی

5 دیدگاه

  1. اصطلاحات روزمره بیشتر بگذارید….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*