نکات تلفظی زبان انگلیسی ۶ Pronunciation Tips in English

Diphthongs

There is no need to be scared of strange names. Diphthongs are just sounds made by two vowels which are placed together.

Here is what they look like:

 • a – like in out or abou This sounds like you just got hurt, “ow.”
 • ē – like in bee or feet (or easy). This sounds like you are saying the name of the letter
 • oi – like in noise or toy. This sounds like the letter o’s name followed right away by ee
 • ū – like in boot or too This is an oo sound made by making your lips into an o shape.
 • ʊ – like in foot or soup To make this oo sound, don’t move your lips!

R-controlled Vowels

Vowels have a slightly different pronunciation when they are followed by the letter r. They are called “r-controlled vowels” and they sound like the letter’s non-name sound getting cut off by the letter r.

It is easier to hear than explain: say the word abound out loud, then the word around. Do you hear the difference? It is a very small difference!

In most cases this is such a slight difference that some dictionaries don’t have any special symbol for showing them. One symbol that does get used by many, though is this one:

 • ər like in butter or further. This is an er sound made in the back of your mouth with your tongue right in the middle of your mouth, not touching any sides.

And that is all pronunciations tips which we told you, and you know how to read the pronunciation guide for vowels and consonants. If this seems like a lot of information, we recommend that instead of memorizing this right away, you use it as a guide. Whenever you are not sure how to pronounce a new word you just learned, look at the dictionary’s pronunciation guide on that page.

The other signs and symbols in the pronunciation guide

When you look at a pronunciation guide you will notice that the words are broken up into parts with dashes and lines in between them. There are some other symbols and signs in the pronunciation guide which have been explained below:

 • The pronunciation of a word is usually written between forward slashes: /Or backward slashes: \
 • Words are usually split up into syllables with dashes: 
 • The stressed syllable (the one that you say more strongly) is marked with an apostrophe: 
 • The secondary stress (a slightly stronger syllable, only found in longer words) is marked with a comma: ,

Exercising the rules you have learned for words pronunciation

Now it’s the time for you to exercise all these rules you have learned, to say and pronounce the words by the correct form. For example try to guess the pronunciation and the words which have written by their pronunciation forms and symbols:

 1. \ˈdik-shə-ˌner-ē\
 2. \ˈal-fə-ˌbet\
 3. \vō-ˈka-byə-ˌler-ē\

The above written form of pronunciation are the words which have written below:

 1. Dictionary
 2. Alphabet
 3. Vocabulary

If you try more by using the pronunciation rules, you could be able to guess how to read and pronounce all the words, even the words which you have never seen before.

Click here to read previous part of this article.

نکات تلفظی زبان انگلیسی - Pronunciation Tips in English
نکات تلفظی زبان انگلیسی – Pronunciation Tips in English

 

حروف صدادار مرکب (واکه های مرکب)

شما نباید از نام های عجیب و غریب بترسید. حروف صدادار مرکب (واکه های مرکب) صدایی است که از کنار هم قرار گرفتن دو حرف صدادار تولید می شود. در اینجا این حروف آورده شده اند:

 • صدای a همچنانکه در کلماتی مانند out و about دیده می شود و صدایی شبیه به زمان زخمی شدن( owیا آو) دارد.
 • صدای ē همچنانکه در کلماتی مانند bee و feet و easy دیده می شود و صدایی شبیه به گفتن نام حرف e دارد.
 • صدایoi همچنانکه در کلماتی مانند toy و noise دیده می شود و و صدایی شبیه به گفتن نام حرف o دارد که دو حرف ee به دنبال آن می آیند.
 • صدای ū همچنانکه در کلماتی مانند boot و too دیده می شود و صدای دو حرف oo را دارد و با تبدیل شکل لب به صورت o تلفظ و ادا می شود.
 • دای ʊ همچنانکه در کلماتی مانند foot و soup دیده می شود و صدای دو حرف oo را دارد که نیازی به تغییر و جابجایی لب ها ندارد.

 

حروف صدادار با کنترل بر روی حرف r

زمانی که در کلمه ای به دنبال حروف صدادار حرف r بیاید باید این حروف صدادار را اندکی متفاوت تلفظ کرد. این نوع حروف صدادار که قبل از حرف  rمی آیند صدایی تلفظ خاصی نیاز دارند و نسبت به حالتی که حرف r وجود نداشته باشد تلفظ متفاوت تری خواهند داشت. برای درک بهتر این موضوع به دو لغت “abound” و “around”  توجه کنید البته دقت در نحوه گفتن و تلفظ این کلمات این تفاوت اندک را خود نشان می دهد.

این تفاوت آنچنان جزئی است که در اغلب موارد برخی از فرهنگ لغت ها نماد خاصی برای نشان دان آن ندارند و ممکن است از یک نماد برای بسیاری از موارد مشابه استفاده کنند، هر چند فقط این یک نماد نیز برای آنها استفاده می شود:

 • ər همچنانکه در کلماتی مانندbutter  و further دیده می شود و صدایی است شبیه آنچه یک er درپشت دهان از طریق زبان در وسط دهان و بدون تماس با طرفین دهان تولید می شود.

و این تمام نکات تلفظی بود که بیان شد و شما اکنون راهنمای تلفظ برای حروف صدادار و بیصدا را می دانید. اگر حفظ کردن و به خاطر سپردن تمام این مطالبی که ارائه شد برای شما سخت و دشوار به نظر می رسد، به شما توصیه می کنیم که فقط از راهنمای آن استفاده کنید. هر وقت که شما مطمئن نبودید از اینکه چگونه یک کلمه جدید را تلفظ کنید راهنمای تلفظ موجود در فرهنگ لغت را یاد بگیرید.

سایر علامات موجود در راهنمای تلفظ درفرهنگ لغت ها: 

هنگامی که شما راهنمای تلفظ موجود در فرهنگ لغت را نگاه می کنید متوجه خط تیره هایی خواهید شد که کلمات را به چند بخش جدا از هم تقسیم می کنند. همچنین چندین علامت و نشان تلفظی دیگر نیز در راهنمای تلفظ وجود دارد که در پائین به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم:

 • خطوط مورب: خطوطی هستند که راهنمای تلفظ کلمات در فرهنگ لغت معمولا بین آنها نوشته می شوند.
 • خط تیره: خطوطی هستند که در راهنمای تلفظ کلمات در فرهنگ لغت، کلمات را از هم جدا می کنند و مابین آنها نوشته می شوند.
 • علامت استرس: سیلاب های دارای استرس کلمات به کمک علامتی شبیه به ویرگول ” ‘ ” نشان داده می شوند.
 • علامت استرس پائین: استرس دوم (استرس نسبتا قویتری که فقط در کلمات طولانی وجود دارد) را به کمک این علامت نشان می دهند. این علامت به صورت ” , ” نشان داده می شود.

تمرین کردن نکات فراگرفته شده:

الان وقت آن رسیده که مطالب و نکاتی را که یاد گرفته اید، امتحان کنید. باید ببینید که می توانید از مطالب مربوط به نکات تلفظی استفاده کنید و کلمات را به درستی تلفظ کنید. مثلا ببینید با استفاده از علامات تلفظی پائئین می تواند کلمات مربوط به هر کدام را تشخیص دهید و به درستی تلفظ کنید:

 1. \ˈdik-shə-ˌner-ē\
 2. \ˈal-fə-ˌbet\
 3. \vō-ˈka-byə-ˌler-ē\

علامات تلفظی فوق به ترتیب نشان دهنده تلفظ کلمات زیر هستند:

 1. Dictionary
 2. Alphabet
 3. Vocabulary

با تمرین بیشتر در این زمینه و با بهره گیری از نکات فراگرفته شده مربوط به تلفظ کلمات حتی کلماتی که تابحال ندیده اید، می توانید تلفظ هر کلمه ای را تشخیص دهید و آنها را به درستی ادا کنید.

 

برای مطالعه قسمت قبلی این مطلب اینجا را کلیک کنید.

………………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مرتبط با تلفظ در زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

English idiom: (a) method to (one’s) madness

English idiom: (a) method to (one’s) madness

The idiom which is going to be discussed here in this post is Method to my …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی