خانه -> Blog -> Happy Valentine’s Day

Happy Valentine’s Day

Valentine

V…  victor of love

A…  adoring you

L…  love you

E…  every thing for you

N…  need you

T…  thinking of you

I…  i miss you

N nothing but you

E… Endless love  

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
?Happy Valentine’s Day?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*