خانه -> Blog -> G4 – Nouns4

G4 – Nouns4

G4_Nouns4

حالت ملکی‌ اسم ها:

برای بیان حالت ملکی‌ اسم ها از دو روش استفاده می شود:

روش اول با استفاده از قاعده  “the Y of X”. مثال:

The book of Sara → کتاب سارا

The car of my father → ماشین پدرم

The teacher of the boy → معلم پسره

The classroom of the student → کلاس دانشجویان (دانش آموزان)

The clothes of men → پوشاک مردانه

روش دوم با استفاده از قاعده X’s Y

که در این روش، به اسمهای‌ مفرد (و نیز اسامی‌ جمعی‌ که به s ختم نمی شوند) ‘s و به اسامی‌ جمع -‘ (یک آپاستروف) اضافه می‌شود. مثال:

Sara’s book → کتاب سارا

My father’s car → ماشین پدرم

The boy’s teacher → معلم پسره

The students’ classroom → کلاس دانشجویان (دانش آموزان)

The mens’ clothes → پوشاک مردانه

 

نکته: بهتر است آنجا که صحبت از انسان، گروههای‌ انسانی‌ (مانند دولتها، کمیته‌ها، هیئتها و…)، کشورها، حیوانات و… به میان می‌آید از همان روش دوم (ساختار  X’s Y) استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*