اشتباه رایج در استفاده از Suspect

اشتباه رایج در استفاده از Suspect
اشتباه رایج در استفاده از Suspect

Common Mistakes in English 34

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ۳۴

در این پست در مورد واژه “Suspect” به معنی “مشکوک” یا “مشکوک بودن” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند.

نکته اول در مورد این واژه این است که این لغت از لحاظ گرامری دارای ۳ نقش فعل، اسم، و صفت می باشد. معنی Suspect در دیکشنری چنین بیان شده است:

بدگمان شدن از ، ظنین بودن از ، گمان کردن ، شک داشتن ، مظنون بودن ، مظنون ، موردشک

suspect
■ verb /sə’spɛkt/
believe (something) to be probable or possible. believe (someone) to be guilty of a crime or offence, without certain proof.
doubt the genuineness or truth of.
■ noun /’sʌspɛkt/ a person suspected of a crime or offence.
■ adjective /’sʌspɛkt/ possibly dangerous or false.

Source: Oxford

نکته دیگر در مورد این واژه این است که همانطور که از توضیحات فوق مشاهده می کنید، تلفظ آن در نقش های گرامری مختلف با هم فرق می کند. یعنی اگر این واژه در نقش اسمی ظاهر شود به صورت /sə’spɛkt/ (یا به زبان فارسی بصورت سسپکت) تلفظ می شود و اگر در نقش اسم و یا صفت ظاهر شود به صورت /sʌspɛkt / (یا به زبان فارسی بصورت ساسپکت) تلفظ می گردد.

صرف این واژه در اشکال دیگر آن به صورت جدول زیر می باشد:

فعل مشکوک بودن (به چیزی یا کسی) Suspect
صفت مشکوک Suspect

Suspicious

قید با شک و تردید Suspiciously
اسم انسان مشکوک Suspect
اسم شک و تردید، بدگمانی Suspicion

 

نکته مهم دیگری که در این پست بیشتر روی آن تاکید داریم به کاربرد این واژه در نقش فعلی مربوط می شود. در زبان انگلیسی اگر بخواهیم مشکوک بودن کسی به چیزی را بیان کنیم باید از حرف اضافه استفاده کنیم. حرف اضافه مورد نیاز برای این منظور of است که برخی به اشتباه از حرف اضافه for استفاده می کنند که باید در مورد این اشتباه رایج باید بسیار دقت کرد. بنابراین:

مشکوک بودن کسی به … : 

× Suspect for

✓ Suspect of

به چند مثال در این زمینه توجه کنید:

× I suspect Kate for stealing the pen.

✓ I suspect Kate of stealing the pen.

من به کیت بابت دزدیدن قلم مشکوکم.

× They suspect me for changing the address.

✓ They suspect me of changing the address.

آنها به خاطر تغییر آدرس به من مشکوک هستند.

× She suspects her husband for having another relationship with someone else.

✓ She suspects her husband of having another relationship with someone else.

او به شوهرش بخاطر داشتن رابطه با شخص دیگری مظنون است.

× They suspected Jim for committing the murder.

✓ They suspected Jim of committing the murder.

آنها به جیم بابت قتل مشکوک هستند.

نکته:
برای صفت suspicious نیز که از فعل suspect مشتق شده، از حرف اضافه of استفاده می شود.

Dogs are suspicious of strangers.

سگها به غریبه ها مشکوک هستند

All the student are suspicious of stealing a book which may be done by the new student.

تمام دانشجویان به دانشجوی جدید در دزدیدن یک کتاب مشکوک هستند.

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*