اشتباهات رایج ٢٢ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “علاقه داشتن به چیزی” را در زبان انگلیسی به صورت

Interested in 

نشان می دهیم و نه به صورت:

Interested for

بنابراین:

علاقه داشتن به … 

Interested for

✓ Interested in

مثال:

She’s not interested for her work.

✓  She’s not interested in her work.

او همیشه روی عقیده ش پافشاری می کرد.

نکته:

عبارت “علاقه داشتن” را به صورت زیر نیز می توان گفت:

Take an interest in

مثال:

She takes a great interest in music.

او علاقه زیادی به موسیقی دارد.

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

معادل عبارت “حسادت به چیزی” را در زبان انگلیسی به صورت

Jealous of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Jealous from

بنابراین:

حسادت به … 

Jealous from

✓ Jealous of

مثال:

He’s very jealous from his brother.

✓ He’s very jealous of his brother.

او نسبت به برادرش خیلی حسود است.

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “رفتن از جایی به جای دیگر ” را در زبان انگلیسی به صورت

Leave for a place

نشان می دهیم و نه به صورت:

Leave to a place

بنابراین:

رفتن از جایی به جای دیگر 

Leave to a place

✓ Leave for a place

مثال:

They’re leaving to England soon.

They’re leaving for England soon.

آنها به زودی به انگلستان خواهند رفت. (آنها برای رفتن به انگلستان مکان فعلی را ترک می کنند).

 

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gathers a …

10 tips to learn English faster

Even though many people think it would be hard to learn a new language, but …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی