اشتباهات رایج ٢٢ Common Mistakes

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “علاقه داشتن به چیزی” را در زبان انگلیسی به صورت

Interested in 

نشان می دهیم و نه به صورت:

Interested for

بنابراین:

علاقه داشتن به … 

Interested for

✓ Interested in

مثال:

She’s not interested for her work.

✓  She’s not interested in her work.

او همیشه روی عقیده ش پافشاری می کرد.

نکته:

عبارت “علاقه داشتن” را به صورت زیر نیز می توان گفت:

Take an interest in

مثال:

She takes a great interest in music.

او علاقه زیادی به موسیقی دارد.

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

 

معادل عبارت “حسادت به چیزی” را در زبان انگلیسی به صورت

Jealous of

نشان می دهیم و نه به صورت:

Jealous from

بنابراین:

حسادت به … 

Jealous from

✓ Jealous of

مثال:

He’s very jealous from his brother.

✓ He’s very jealous of his brother.

او نسبت به برادرش خیلی حسود است.

اشتباهات رایج – Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “رفتن از جایی به جای دیگر ” را در زبان انگلیسی به صورت

Leave for a place

نشان می دهیم و نه به صورت:

Leave to a place

بنابراین:

رفتن از جایی به جای دیگر 

Leave to a place

✓ Leave for a place

مثال:

They’re leaving to England soon.

They’re leaving for England soon.

آنها به زودی به انگلستان خواهند رفت. (آنها برای رفتن به انگلستان مکان فعلی را ترک می کنند).

 

………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*