لغت ۷ درس ۱۸ کتاب ۵٠۴

Reckless

لغت ۷ از درس ۱۸ کتاب ۵٠۴

…………………………….

Reckless / ‘reklɪs /

Careless; heedless; wild

  1. We must not ignore* reckless drivers; we must take them off the road.
  2. After breaking his hand fighting recklessly, Arthur decided to be more cautious* in the future.
  3. The reckless smoker ignited* the entire forest.

 

بی دقت، بی توجه، وحشی، بى پروا ، بى بیاک ، بى ملاحظه ، بى اعتنا

 

الف) نباید رانندگان بی پروا را نادیده بگیریم، ما باید آنها را از جاده خارج کنیم.

ب) بعد از اینکه دست «آرتور» بی احتیاطانه در دعوا شکست، تصمیم گرفت در آینده بیشتر مراقب باشد.

ج) شخص سیگاری بی احتیاط ، تمام جنگل را به آتش کشاند.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: دوستم توکلاس خیلی بی دقت و بی توجه است.

کدینگ۲: نیکلاس بچه بی دقتی است واسه همین تصادف کرد.

 

 

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی