خانه -> بایگانی برچسب: IELTS (صفحه 4)

بایگانی برچسب: IELTS

Idioms 19

پست آموزشی

سلام، در خدمت شما هستیم با ۷ اصطلاح کاربردی He is so behind طرف خیلی گیجه You look fishy مشکوک می زنی Pull the rug from under someone زیرآب کسی رو زدن Bargain with someone over the price با کسی سر قیمت چونه زدن Don`t look the other way خودتو به کوچه علی چپ نزن She was born on the …

ادامه نوشته »

Shriek-504-2-9

لغت نهم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Shriek / ʃrɪːk / Scream جیغ زدن، جیغ   The maid shrieked when she discovered the corpse.   وقتی خدمتکار جنازه را پیدا کرد، جیغ کشید.   With a loud shriek, Ronald fled from the room.   با یک جیغ بلند «رونالد» از اتاق گریخت.   Facing the peril of the waterfall, the boatman …

ادامه نوشته »

کشیش در زبان انگلیسی

پست آموزشی

انواع عبارت های مورد استفاده برای کلمه کشیش در زبان انگلیسی Priest Minister Preacher Father Pastor Reverend Monk Cleric   در واقع تفاوت اینها زیاد نیست و همه یه جورایی کشیش هستند. که از بین آنها “priest”، “minister” ، و  “father” همگی دقیقا معنی کشیش میدن اما “preacher” بیشتر سخنران هست تا کشیش “pastor” کمی مقامش از کشیش بالاتره “reverend” …

ادامه نوشته »

Test56

آموزش و آزمون

Test #56 Have you had a chance to _____ at my car yet? (a) see (b) examine (c) view (d) look پاسخ صحیح : پاسخ صحیح گزینه d می باشد, زیرا هیچ کدام از گزینه های دیگر نمی توانند حرف اضافه “at” بگیرند، از طرفی دیگر “see” و “view” هر دو به معنای “دیدن” هستند در حالی که “look” به معنی …

ادامه نوشته »

Test51

آموزش و آزمون

You ______ very clear. (a)sound             (b)ring             (c)hear           (d)noise پاسخ صحیح :   گزینه a پاسخ صحیحه که معنی “به نظر رسیدن، صدا دادن، …” میده. وقتی میخوایم به کسی که پشت تلفنه بگیم که صداش واضحه از عبارت “you sound very clear ” استفاده میکنیم. معنی جمله: صدات خیلی واضحه.

ادامه نوشته »

Friends

پست آموزشی

امروز ی اصطلاح توپ دارم برا همه دوستای گلم که خوراکه رفیق بازاس و تو عالم دوستی و رفاقت بدردتون میخوره. ما تو زبان انگلیسی ی اصطلاح داریم که به معنی “دوست جون جونی” ـه که میشه “buddy buddy” اینو داشته باشین تا چن تا مثال شیک براتون بیارم بعدش بریم سراغ اونای دیگه. مثلا میگیم: He is my buddy …

ادامه نوشته »

Test50

آموزش و آزمون

Oh yes. Are you ______ away? (a)distant (b)long (c)far (d)quite پاسخ صحیح : گزینه C پاسخ صحیحه، زیرا فقط گزینه C میتونه با عبارت away که به معنی “دور” ـه ترکیب بشه و معنی بده. عبارت far away معنی “فاصله دور” میده معنی جمله:  آیا تو فاصله ت از اینجا دوره؟

ادامه نوشته »

Qualify-504-1-12

لغت دوازدهم از درس ۱ کتاب ۵۰۴   Qualify / ‘kwɑlɪfaɪ / Become fit; show that you are able صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن   I am trying to qualify for the job that is now vacant.   سعی می کنم برای شغلی که در حال حاضر بلاتصدی است، واجد شرایط بشوم.   Since Pauline can’t carry a tune, she is sure …

ادامه نوشته »