اشتباهات رایج ۱۱ Common Mistakes

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “خجالت کشیدن از انجام کاری …” در زبان انگلیسی را به صورت

✓  Ashamed of

بیان می کنیم و نه به صورت :

Ashamed from

بنابراین:

خجالت کشیدن از انجام کاری:

✓  Ashamed of

Ashamed from

مثال:

He’s now ashamed from his conduct.

He’s now ashamed of his conduct.

او الان از رفتار خود شرمنده است.

نکته:

استفاده از عبارت “ashamed of” به جای”shy” درست نیست. “ashamed” به معنی “احساس شرمندگی یا گناه در مورد چیزی” است در حالیکه “shy” به معنی “خجالت کشیدن از کسی” می باشد.

مثال:

I’m ashamed (or shamed) of my teacher.

I’m shy of my teacher.

من از معلمم خجالت می کشم.

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “مباهات کردن به …” در زبان انگلیسی را به صورت Boast of و  Boast about نشان می دهیم و نه به صورت Boast for. بنابراین:

مباهات کردن به … :

✓ Boast of

✓ Boast about

Boast for

مثال:

James boasted for his strength.

 James boasted of his strength.

✓ James boasted about his strength.

جیمز به قدرتش مباهات (افتخار) می کند.

اشتباهات رایج - Common Mistakes
اشتباهات رایج – Common Mistakes

معادل عبارت “مواظب … بودن” در زبان انگلیسی را به صورت Careful of و  Careful with و Careful about نشان می دهیم و نه به صورت Careful for. بنابراین:

مواظب ... بودن :

✓ Careful of …

✓ Careful with …

✓ Careful about ….

Careful for

مثال:

Sara is very careful for her health.

✓ Sara is very careful of her health.

✓ Sara is very careful about her health.

سارا خیلی مراقب (مواظب) سلامتی اش است.

…………………………………………………………………………………………………

برای دیدن مطالب و پست های مربوط به Common Mistakes یا اشتباهات رایج  اینجا  را کلیک کنید

About Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 12سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 6 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*