لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴ - Panic
لغت ۱۱ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴ – Panic

لغت ۱۱ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

Panic / ˈpanɪk/

Unreasoning fear; fear spreading through a group of people so that they lose control of themselves

 1. The leader of the lost group appealed* to them not to panic.
 2. When the danger was exaggerated,* a few people started to panic.
 3. The source* of panic in the crowd was a man with a gun.

 

اضطراب و ترس ناگهانى، دهشت، وحشت زده کردن؛ ترس بی دلیل، ترسی که در بین گروهی از افراد فراگیر می شود به گونه ای که کنترل خود را از دست می‌دهند.

 

الف) راهنمای گروه گمشده از آنها خواهش کرد که نترسند.

ب) هنگامی که در مورد خطر اغراق شده چند نفر ترسیدند.

ج) منشأ وحشت در میان جمع فردی با یک اسلحه بود.

 

یادآوری:  

 • ” Appeal ” به معنی ” درخواست – التماس کردن” است.
 • ” Exaggerate” به معنی ” مبالغه کردن ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: آدم رو اگه از پنکه آویزون کنن بی دلیل می ترسه .

کدینگ۲: بچه ها بی دلیل از پنکیک می ترسن.

کدینگ۳: آدم که بی دلیل از پیک نیک نباید بترسه.

………………………………………………………………………

لغت 12 درس 19 کتاب 504 - Appropriate
لغت ۱۲ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴ – Appropriate

لغت ۱۲ درس ۱۹ کتاب ۵۰۴

Appropriate / əˈprəʊprɪət /

Fit; set apart for some special use, suitable, proper

 1. At an appropriate time, the chief promised to reveal* his plan.
 2. The lawn was an appropriate setting for Eileen’s wedding.
 3. After some appropriate prayers, the dinner was served.

  مناسب، کار گذاشتن برای کاربرد خاصی، اختصاص دادن، درخور، شایسته، مقتضى

 

الف) رئیس قول داد نقشه اش را در زمانی مناسب اعلام کند.

ب) محوطه چمن زار مکان مناسبی برای ازدواج “الین” بود.

ج) پس از چند دعای مخصوص شام سرو شد.

 

یادآوری:

 

 • ” Chief ” به معنی ” رئیس – فرمانده ” است.
 • ” Reveal” به معنی ” آشکار – فاش کردن ” است.
 • ” Lawn” به معنی ” محوطه چمن زار” است.
 • ” Prayer” به معنی ” دعا ” است.

 

کدها و رمزهای یادگیری این لغت:

 

کدینگ۱: این مدل ابرو پیرت می کنه ، اصلا مناسب نیست .

کدینگ۲: این ابر رو پاره کن چون برای شستن ماشین مناسب است.

About Ahmad Osmani

Ahmad Osmani
I am Ahmad Osmani, an English teacher, and translator. I have more than 15 years of experience. I have been the administrator and writer of the website since its creation. I have studied Translation Studies and English Language. I love learning and teaching different languages. My main profession is writing and translating and sometime I teach English in my free time.

Check Also

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی

یادگیری حروف الفبای زبان انگلیسی یکی از مباحث پایه‌ای در یادگیری این زبان است. این …

10 Tips to learn English Speaking

10 Tips to learn English Speaking

Many people wish to learn English Speaking in a desirable way. Especially people who have …

The necessity of learning English

The necessity of learning English

Do you know why we need to learn English? Why English is so important language …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

آموزش مکالمه زبـان انگلیســی