پست ویدیویی

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gather a lot of audiences throughout the world.  Here in this post, some scenes of this movie have been chosen as a source for English learning. Analyzing the conversations and dialogues of some scenes of the movie “Mission: Impossible – Fallout (2018)” Read more about Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018) – Part 2[…]

پست ویدیویی

Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018)

Mission: Impossible – Fallout is an action movie with great actors and actresses which gather a lot of audiences throughout the world.  Here in this post, some scenes of this movie have been chosen as a source for English learning. Analyzing the conversations and dialogues of some scenes of the movie “Mission: Impossible – Fallout (2018)” Read more about Movie: Mission: Impossible – Fallout (2018)[…]

پست ویدیویی

Movie: Fast and Furious

Fast and Furious is a series of action movies with great actors and actresses which gather a lot of audiences through the world.  Here in this post some scenes of the 7th series of Fast and Furious movie which has the name of Fast and Furious 7 has been chosen as a source for English learning.  Read more about Movie: Fast and Furious[…]

پست ویدیویی

Lifetime – Part 21- The End

Following the posts about learning English conversation by movies and series, in this post episode 21 of Lifetime series is prepared here with screenplay of this section. In this episode we can see what will happen to Tom and his new job in Australia and especially his romantic relationship with Julia. You can check the Read more about Lifetime – Part 21- The End[…]

پست ویدیویی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی (۲۰) – A question of priorities

در ادامه پست های مربوط به آموزش مکالمه زبان انگلیسی با کمک فیلم و سریال، در این پست و در ادامه همان قسمت های قبلی سربال lifetime، قسمت ۲۰ و یا همان قسمت ۶ فصل سوم این سریال تقدیم شما می گردد. قسمت بیستم مکالمه ویدیویی – A question of priorities (مسئله اولویت ها) قسمت Read more about آموزش مکالمه زبان انگلیسی (۲۰) – A question of priorities[…]

پست ویدیویی
پست ویدیویی

Secrets and lies – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۸)

قسمت هجدهم مکالمه ویدیویی – Secrets and lies (رازها و دروغ ها) قسمت هجدهم و یا همان قسمت چهارم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که همکاران تیم برای شروع کار خود در استرالیا و نیز برای شرکت در یک Read more about Secrets and lies – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۸)[…]

پست ویدیویی

The Hero – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۷)

قسمت هفدهم مکالمه ویدیویی – The Hero (قهرمان) قسمت هفدهم و یا همان قسمت سوم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که همکاران جولیا برای سورپرایز او و نیز بخاطر خبر استخدام و امضای قرارداد همکاری او با شبکه Apex Read more about The Hero – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۷)[…]

پست ویدیویی

The Future – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۶)

قسمت شانزدهم مکالمه ویدیویی – The Future (آینده) قسمت شانزدهم و یا همان قسمت دوم مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که جولیا خبر استخدام و امضای قرارداد همکاری خود در شبکه Apex TV را که تا بحال به عنوان Read more about The Future – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۶)[…]

پست ویدیویی

Julia’s News – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۵)

قسمت پانزدهم مکالمه ویدیویی – Julia’s News (اخبار جولیا) قسمت پانزدهم و یا همان قسمت اول مکالمه ویدیویی از فصل سوم مجموعه Lifetime و از مجموعه آموزشی Oxford English Learning در قسمت قبلی این سریال مشاهده کردید که رابطه جولیا و تیم به دلیل مشکلات کاری تیم تا حدود زیادی دچار مشکل شد. این مشکل Read more about Julia’s News – آموزش ویدیویی مکالمه زبان انگلیسی (۱۵)[…]