خانه -> بایگانی برچسب: see

بایگانی برچسب: see

Vision -504-11-3

لغت سوم از درس ۱۱ کتاب ۵۰۴ ………………………… Vision / ‘vɪʒn / Power of seeing; sense of sight With the aid of the binoculars, my vision improved enough to see the entire vicinity. Ted had perfect vision, and that helped to make him a good baseball player. The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision. قدرت دید، حس بینایی …

ادامه نوشته »

تفاوت معنا و کاربرد افعال See ، Look ،Watch

تفاوت بین فعل های See – Look –Watch در زبان انگلیسی ……………………………………………………………………… این سه فعل در نگاه اول ممکن است که هم معنی و مترادف همدیگر به نظر برسند اما در اصل با هم متفاوتند و تفاوت آنها بیشتر به کاربردشان مربوط می شود که باید به آن دقت کنید تا دچار کاربرد اشتباه آنها نشوید. برای درک تفاوت این …

ادامه نوشته »

Visible-504-3-8

لغت هشتم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Visible /’vɪzəbl/ Able to be seen قابل رؤیت   The ship was barely visible through the dense fog.   کشتی درمیان مه غلیظ به سختی پیدا بود.   Before the stars are visible, the sky has to become quite dark.   قبل از این که ستاره ها قابل رؤیت شوند، آسمان باید کاملاً تاریک شود. …

ادامه نوشته »