خانه -> بایگانی برچسب: Proverb (صفحه 30)

بایگانی برچسب: Proverb

Useful Idioms 19

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی …………………………………………… my hands are tied دست و بالم بسته ……………………… hit the roof از کوره در رفتن ……………………… It was so gross خیلی خفن بود ……………………… business is business حساب حسابه کاکا برادر ……………………… I salute you بر شما درود میفرستم …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما …

ادامه نوشته »

Idiom 95

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح “چقدر حیف! ”،  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: !What a pity و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: What a pity: too bad, what a shame! مثال: She is wasting water when washing her teeth, what a pity! او موقع مسواک زدن آب زیادی را …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 18

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی ……………………………………………  What is there in it? چه نفعی دارد؟  …………………………………………… Why were you feeding your eyes in the wedding party? چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟  …………………………………………… The mills of God grind slowly. چوب خدا صدا ندارد.  …………………………………………… How much do I owe you? چقدر به شما بدهکارم؟ …………………………………………… What is to do? چه باید …

ادامه نوشته »

Apple idiom

پست ویدیویی

ویدیویی جالب از VOA در مورد اصطلاح کاربردی “ The Apple Doesn’t Fall Far From the Tree” که به معنی “مثل سیبی که از وسط نصف شده” می باشد.  به مثال ها و توضیحات بکار رفته در این ویدیو دقت کنید. ……………………………… زمان ویدیو:  ۰۰:۰۱:۰۱ حجم فایل: کمتر از ۳ مگابایت دقت کنید که در صورت دانلود این فایل ویدیویی و یا …

ادامه نوشته »

Idiom 94

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح “ مثل ریگ پول خرج کردن ”،  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Spend money like Water و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: :Spend money like Water to spend too much money in a careless way. مثال: She is crazy, because spends money like water. او …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 17

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی …………………………………………… هرطور میل شماست. As you wish. …………………………………………… هرطور صلاح بدانید. As you think proper. …………………………………………… هر چیزی حدی داره. There is measure in all things. …………………………………………… زیر قولش زد. He broke his word/promise. …………………………………………… زیپ دهانت را بکش.!! Button your lip.!! …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود …

ادامه نوشته »

Idiom 93

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح “ تحمل کسی را نداشتن ”،  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه:  Can’t stand someone/sth مثلا میگیم تحمل تو رو ندارم که میشه: I can’t stand you. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: Unable to tolerate someone or something مثال: I can’t stand waiting for …

ادامه نوشته »

Idiom 92

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح “روی کسی حساب کردن”،  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Count on someone مثال:       You can count on me. میتونی رو من حساب کنی و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: To depend on someone to do what you want or expect them …

ادامه نوشته »