خانه -> بایگانی برچسب: meaning

بایگانی برچسب: meaning

English Learning Tips #39

نکته سی و نهم یادگیری زبان: ……………………………… #۳۹ Keep an eye on your punctuation as it can totally change what you’re trying to say. Check out the difference in meaning between these two sentences: “A woman without her man is nothing” and “A woman: without her, man is nothing”. به نقطه گذاری در جملات توجه کنید زیرا میتواند باعث اختلاف معنایی …

ادامه نوشته »

English Learning Tips #30

نکته سی ام یادگیری زبان: ……………………………… #۳۰ Learn prefixes (dis-, un-, re-) and suffixes (-ly, -ment, -ful), these will help you to figure out the meaning of words and build your vocabulary. پیشوندها و پسوندهای کلمات را یاد بگیرید زیرا خیلی به کشف معنی لغات و ایجاد دامنه لغات  کمک می کنند.

ادامه نوشته »

English Learning Tips #26

نکته بیست و ششم یادگیری زبان: ……………………………… #۲۶ Read for the general meaning first. Don’t worry about understanding every word, then go back and look up new words. ابتدا نگاهی جامع به متن داشته باشید و نگران درک معنی لغات به تنهایی نباشید، سپس به متن برگردید و معنی لغات جدید را جستجو کنید.

ادامه نوشته »