خانه -> بایگانی برچسب: IELTS (صفحه 26)

بایگانی برچسب: IELTS

Movie Expresions

read

  اصطلاحات رایج در فیلم های آمریکایی اسمش سر زبانم است . His name is on the tip of my tongue. مرا خر فرض کردی ؟ How dumb do you think of me? آز کجا باید بدانم ؟ How on earth should I know? اسم شما چی بود ؟ I didn’t catch your name? از آن سر در نمی آورم …

ادامه نوشته »

Pronouns / Verbs Tests

Test

چند تست در مورد ضمایر و افعال:  (I) Pronouns / Verbs Fill in the blanks using the correct words. ۱٫ I found __________ hat. A) you B) your C) you’re ۲٫ She is __________ girlfriend. A) is B) his C) he’s ۳٫ They __________ good friends. A) are B) their C) they’re ۴٫ Do you have __________ phone number? A) …

ادامه نوشته »

Jobs List

tip

 اسامی شغلها   Typist =ماشین نویس‌ Principal=مدیر مدرسه‌ Miller آسیابان Physician=پزشک Webmaster =کارشناس اینترنت Dancer=رقاص Actuary=امارگیر Archivist=بایگان،ضابط Interpreter =مفسر Seafarer=دریانورد ،بحرپیما Undertaker =قبرکن Employer=کارفرما Priest =کشیش Assistant=معاون Bookseller =کتاب فروش Diplomat=دیپلمات Publisher =ناشر Detective=کاراگاه Baker =نانوا Demarche=بخشدار Manager =مدیر Employee=کارمند Governor =فرماندار Dress maker=خیاط زنانه Cashier =صندوقدار Receptionist=منشی Weatherman =هواشناس Maid=خدمتکار زن Repairman =تعمیرکار Shepherd/Rancher=چوپان Farmer =کشاورز Gardener=باغدار Artist =هنرمند …

ادامه نوشته »

Useful Resources

tip

    منابع خوب کمک آموزشی زبان انگلیسی روزنامه ها و مجلات انگلیسی روزنامه گاردین http://www.guardian.co.uk روزنامه نیویورک تایمز http://www.nytimes.com روزنامه واشنگتن تایمز http://www.washtimes.com روزنامه واشنگتن پست http://www.washpost.com/index.shtml روزنامه تایمز http://www.the-times.co.uk/news   سایتهای انگلیسی تجاری E.L. Easton Business English http://eleaston.com/biz/bizhome.html Business English-lessons for Adults http://www.better-english.com/exerciselist.html BUSINESS ENGLISH http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish.html Business English Certificates http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html   سایتهای Dictionary …

ادامه نوشته »

IELTS Interview

نمونه ای از مصاحبه هایی که در آزمون آیلتس گرفته می شود. ………………………………………….. IELTS Speaking test in Lithuania – April 2014 Speaking test Interview – What is your full name? – Can I see your ID? – Where are you from? – Do you work or study? – Where do you live now? – Do you like living there? Why? …

ادامه نوشته »