Tag Archives: between you and me

اصطلاح “بین خودمون باشه” در زبان انگلیسی

اصطلاح “بین خودمون باشه” در زبان انگلیسی

آیا می دانید عبارت اصطلاحی ” بین خودمون باشه ” یا ” بین خودمان بماند ” در زبان فارسی چه معنا و مفهومی را می رساند؟ آیا می دانید برای چه موقعیتی از این عبارت اصطلاحی استفاده می شود؟ معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی چیست؟ برای گرفتن جواب این سوال بهتر است این پست را تا آخر مطالعه کنید. …

Read More »
آموزش مکالمه زبـان انگلیســی